Göze Çarpanlar Makaleler

Solun Toplu Katliamları Kınamayı Reddetmesi Talihsizliktir – Eric Levitz

Kaynak: Yazının İngilizce orijinaline Intelligencer‘dan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu İsrail’de aşırı sağcı İslamcı bir grup, Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük toplu katliamı gerçekleştirerek, bebekler de dahil olmak üzere tüm aileleri yataklarında öldürdü ve 260 konser izleyicisini katletti. Toplamda 1.000’den fazla İsrailli öldürüldü ve 100’den fazla kişi de rehin alındı.

İsrail’in aşırı sağcı hükümeti tahmin edilebileceği gibi Gazze’nin 2 milyon sakinine tüm gıda, elektrik ve yakıtı keserek ve ardından sivil kayıplar konusunda daha önce hiç olmadığı kadar endişesiz bir askeri saldırı hazırlayarak karşılık verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Pazartesi günü “İnsan hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz” diyerek olacakların vahşetini açıkça ortaya koydu.

Ve azımsanmayacak sayıda sözde solcu tüm bu olanları kutlamak için bir neden buldu. Diğerleri ise Hamas’ın vahşetini kınamayı yüksek sesle reddederek, ezilen Filistinlilerin “askeri stratejisini” ya da “şiddetli direnişini” kınamanın kendilerine düşmediği konusunda ısrar ettiler.

Bana göre bu tepkiler solun en temel değerlerine ihanet anlamına gelmektedir. Ya tüm insan hayatlarının eşit değerde olduğunu savunur, savaş suçlarına karşı çıkar ve aşırı sağcı etno-milliyetçi siyasi projeleri hor görürsünüz ya da görmezsiniz. Dahası, çocukların öldürülmesini alkışlamak (ya da kınamayı reddettiğinizi alenen ilan etmek) sadece ahlaki açıdan grotesk değil, aynı zamanda siyasi açıdan da kendi kendini yenilgiye uğratmaktır.

Batı’da Filistin’in savaş suçları için özür dileyenler, İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki acımasız hakimiyeti ve İsrail’in Arap vatandaşlarına karşı ayrımcılığı için özür dileyenlerden çok daha az bir güce sahip. Ancak elbette İsrail apartheid’ını eleştiren sol hareket güçten yoksun olduğu için ahlaki otoritemizi kaybetmemeliyiz. On yıllardır İsrail hükümetinin gözü dönmüş savunucuları işgale karşı çıkmayı Yahudi İsraillilerin güvenliğini küçümsemekle eş tutmaya çalıştılar. Şimdi, Filistin’in kendine özgü şampiyonlarından oluşan gürültülü bir azınlık, Filistin’le dayanışmanın Yahudilerin toplu katliamına karşı duyarsız bir kayıtsızlık (ya da en azından bu konuda sessizlik) gerektirdiğinde ısrar ederek bu iftirayı pervasızca onaylıyor. Bunu yaparak, hasımlarının Filistinlilerin kurtuluş davasını itibarsızlaştırmalarını ve marjinalleştirmelerini kolaylaştırıyorlar.

Ve bu dava hiç bu kadar hayati olmamıştı. Bu nedenle ilericilerin Hamas’ın vahşeti için her türlü özür dilemeyi reddetmesi ve daha geniş kamuoyunun, solun çatışmanın kökenlerine ilişkin analizinin ve çözüm reçetelerinin, sözde radikallerin gürültülü bir azınlığının kan arzusundan tamamen bağımsız olduğunu anlaması zaruridir.

Filistin’in pek çok solcunun Hamas’ın zulmünü kutladığını söylemek abartı olmaz. Filistin’de Adalet İçin Öğrenciler’in ulusal liderliği hafta sonu yaşananları “Filistin direnişi için tarihi bir zafer” olarak ilan etti ve Hamas’ın “düşmanı tamamen gafil avlama” başarısını övdü. Amerika Demokratik Sosyalistleri’nin Connecticut şubesi Filistin direnişinin “eşi benzeri görülmemiş sömürgecilik karşıtı mücadelesini” alkışladı, bu mücadeleyle dayanışma sözü verdi ve “Çalınmış topraklarda barış olmaz!” dedi. New York’ta sosyalist örgütlerin ortak sponsorluğunda düzenlenen bir mitingde konuşmacılardan biri İsrailli gençlerin toplu katliamını onaylayarak şöyle dedi: “Direnişçiler yamaç paraşütleriyle gelip en az birkaç düzine hipster’ı götürene kadar harika vakit geçirdikleri bir tür rave ya da çöl partisi vardı.”

Bu arada bazı solcu entelektüeller savaş suçlarına duydukları coşkuyu anlaşılmaz bir jargonla süslemeyi tercih ettiler. Sadece bir şekilde konuşmak, bu tür düşünürlerin çocukların toplu katliamını onayladıklarını kabul etmelerini ve dolayısıyla bu duruşu haklı çıkarmak gibi olağanüstü bir yükü üstlenmelerini gerektirirdi; yani Filistinlilerin kurtuluşunun neden Yahudi çocukların öldürülmesiyle ve sadece Yahudi çocukların öldürülmesiyle sağlanabileceğine inanmamız gerektiğini açıklama yükünü. O halde, pek çok kişinin bu davayı açıkça ortaya koymak yerine, “Ezilen halkların kitlesel katliam yapma hakkı vardır” düşüncesini, zor kazandıkları kelime dağarcıklarının izin verdiği ölçüde şeffaflık ve sözde profesyonellikle aktarmayı tercih etmesi anlaşılabilir bir durumdur. Harper’s‘ın bir editörünün bu sözleri ibret vericidir:

Bir analoji aramak, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme bileşenlerini kendileri için ele geçirme konusundaki tarihi yürekliliğine neredeyse uygunsuz düşüyor, çünkü özgürleşme deyimi, esaret boyunduruğunun sıyrıldığı her örnekte kendini yeniden icat ediyor

yakın bir yüzyılın etnik farkındalığa yönelik, varoluşsal bir enlem için yapılmış, tozlaştırılmış açılımları, hiçbir özüre ihtiyaç duymayan sert eylemlerle sonuçlanır. gelişirken tarihin tınısı bir güçtür; atâleti ve ilerlemesi biraz ivme gerektirir.”

Bu entelektüele göre, bütün bir ailenin yataklarında öldürülmesi, solun her insan hayatının doğuştan gelen değerine olan temel bağlılığıyla çelişen bir vahşet değildir. Bunlar “özür dilenmesi gerekmeyen sert eylemlerdir.” Bu tür düşünceler solcu entelektüeller arasında tamamen sapkın değildi. Londra Birkbeck Üniversitesi’nden Marksist bir profesör, bir eğlence sırasında 260 İsraillinin öldürülmesinin “çalıntı topraklarda parti yapmanın” bir “sonucu” olduğunu ilan etti. Diğer akademisyenler ve çok çeşitli kampüs öğrenci örgütleri “Filistin direnişini” eleştirmeyi reddeden açıklamalar yayınladılar.

Bu arada sosyal medya, Hamas’ın zulmünün sömürgecilikten kurtulma yolunda kahramanca bir ilerleme teşkil ettiği ve İsrailli Yahudi sivillerin, çalıntı toprakları işgal eden yerleşimciler oldukları için şiddet için adil hedefler olduğu iddialarıyla dolup taştı.

Tüm bunlar ahlaki açıdan hastalıklı ve entelektüel açıdan iflas etmiştir. Benim bakış açıma göre, birkaç solcu, doğrudan IDF’yi hedef alan ve demokratik eşitlik adına yürütülen bir Filistin ayaklanmasının meşruiyeti konusunda liberallerle kavga ederek üstün ahlaki netliklerini göstermeye hevesliymiş gibi görünüyor. O kadar hevesliler ki, hafta sonu yaşanan olayların bu senaryoya pek benzememesi onları caydırmayacaktı.

Aslında tanık olduğumuz şey “Filistinlilerin” adalet için şiddet içeren bir mücadele vermesi değil, kan ve toprak milliyetçiliği adına toplu katliamlar yapan aşırı sağcı teokratik bir örgüttü. Hamas’ın projesi solun laiklik, evrenselcilik ve eşitlikçilik gibi temel değerlerine aykırıdır. Ayrıca Filistin’in kurtuluşu için ilerici vizyonla da tamamen çelişmektedir. Batılı radikallerin İsrail-Filistin ihtilafını çözmeye yönelik baskın reçetesi, İsraillilerin ve Filistinlilerin iki uluslu tek bir devlette demokratik eşitliğe sahip olduğu “tek devletli çözüm”dür. Hamas’ın vahşeti bu ideali ilerletmek bir yana geriletmiş, tek devletli çözümün bitmek bilmeyen bir iç savaşın reçetesi olduğunda ısrar edenlere itibar kazandırmıştır. Bu hafta sonu, solun Filistin’deki projesi için bir zafer değil, bir felaketti.

Bu arada, İsrail’in Filistinlilerle ilişkilerinin birçok yönü haklı olarak yeni-sömürgecilik olarak tanımlanabilse de, çatışma ile paradigmatik sömürgecilik karşıtı mücadeleler arasındaki analojiler yanıltıcı olabilir. Burası Cezayir değil ve İsrailliler de ‘Pied-Noir’ (kara ayak) değil. İsrail’in Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı diğer Orta Doğu ülkelerinden kovulan insanların soyundan geliyor; yani Filistinlilerin maruz kaldığı mülksüzleştirmenin aynısına maruz kalan insanlar. Bu insanların sığınacak başka bir yerleri yoktu. Onların torunlarının da geri dönebilecekleri bir metropol yok. İsrail’de doğdukları için ya da birçoğunun aktif olarak karşı çıktığı bir hükümetin suçları nedeniyle dans ederken vurularak öldürülmeyi hak ettikleri fikri nefret uyandırıcıdır.

Daha geniş anlamda, bir etnik grubun herhangi bir toprak parçasını işgal etme hakkına sahip olduğu düşüncesi solcu bir düşünce değildir. Bant yeterince geriye sarılırsa neredeyse tüm toprakların “çalıntı toprak” olduğu görülecektir. Etnik kökenleri nedeniyle mülkleri ellerinden alınan bireylerin geri dönme ve tazminat hakları vardır. Ancak etnik grupların, ister İsrailli ister Filistinli olsunlar, herhangi bir coğrafi bölgeyi dış grup üyelerinden arındırma hakkı yoktur.

Bu nedenlerle, Hamas’ın zulmünü kınamak, Yahudi İsraillilerin insan haklarını teyit etmek ve Filistinlilerin bölgede yaşamak için eşsiz bir hakka sahip olduğu yönündeki etno-milliyetçi iddiayı reddetmek ilericiler için ahlaki bir zorunluluktur. Bunu yapmaları aynı zamanda siyasi bir zorunluluktur.

Hamas’ın zulmünü onaylayanlar ya da görmezden gelenler sol içinde küçük bir azınlığı oluşturuyor. Yine de algoritmik sosyal medya kışkırtıcı söylemleri desteklediğinden, birçok X ve Instagram kullanıcısının bakış açısından, solun geçen hafta sonu yaşanan olaylara tepkisi kana susamışlık olarak nitelendiriliyor. Bu tepki karşısında, hayatımdaki birçok ilerici (progressive hareketten) insan solculardan uzaklaşma hissini ve dünya görüşlerine dair yeni şüphelerini dile getirdi. Bir ideolojik grubun entelektüel açıdan iflas etmiş ve ahlaki açıdan iğrenç olduğunu bildiği bir pozisyonu benimsediğini görmek, doğal olarak kişinin o grubun diğer iddialarına – özellikle de İsrail-Filistin çatışmasının incelikleri gibi hakkında çok az şey bildiği konularla ilgili olanlara – daha büyük bir şüpheyle bakmasına yol açacaktır. Bu nedenle, tüm savaş suçlarından nefret eden ilericilerin çoğunluğunun kendisini mümkün olduğunca görünür kılmasını sağlamak önemlidir. Mevcut bağlamda, Hamas’ın zulmünü kınamayı açıkça reddetmek, bir solcunun cılız liberallerin yapabileceğinden daha radikal bir dayanışma sergilemesine ve böylece alt kültür statü oyununda bazı puanlar kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak bunu yapmaları, görünürdeki amaçlarını gerçekten ilerletmelerini zorlaştıracaktır.

İsrail’i etnik-milliyetçi temeller yerine evrenselci temellerde eleştirmenin siyasi gerekliliği de benzer şekilde acildir. Solcular savaş suçlarını savunurken, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki büyük güç dengesizliğini bir şekilde mazur gösterme eğilimindeler. Ancak tam da Filistinliler kaba kuvvete dayalı bir yarışta galip gelmeyi umut edemeyecekleri için, İsraillilerin temel haklarını onurlandıran terimlerle kurtuluşlarını savunmak onların savunucularının görevidir. Eğer bazı etnik grupların belirli toprak parçaları üzerinde eşsiz bir hak iddia ettiklerini ve bu mirası korumak için savaş suçu işlemeye hakları olduğunu ileri sürersek, o zaman İsrail aşırı sağının ideolojik işini yapmış oluruz. Sözde solcular “nehirden denize” tüm Yahudi “yerleşimcilerin” kovulması çağrılarını benimsediklerinde, bir grubun tarihsel mağduriyetinin ona neden etnik temizlik yapma konusunda açık çek verdiğine dair açıklamasını başka bir grubun aynı açıklamasıyla karşı karşıya getirmiş olurlar. Etno-milliyetçi egemenliğin rakip vizyonları arasındaki bir yarışta Filistinliler kazanamaz. Onların birincil gücü eşitlikçi evrenselciliğin ahlaki gücüdür; başka bir deyişle, tüm insanların güvenlik, özyönetim ve yasalar önünde eşitlik hakkına sahip olduğu fikridir. Filistin’in Batılı destekçileri bu fikri pazarlık konusu yaptıkları anda, kendi hareketlerinin ayaklarını yerden kesmiş olurlar.

Ve bu harekete şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Mevcut İsrail hükümeti tarihindeki en aşırı sağcı hükümettir ve Batı Şeria’yı fiilen ilhak etmek ve işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi üstünlüğünü pekiştirmek için çalışmaktadır. Bölgedeki İsrailli yerleşimciler, İsrailli yetkililerin bile “Pogrom” olarak kabul ettiği saldırılar düzenliyor. Bu arada, geçen yıl Batı Şeria’daki İsrail askerleri rekor sayıda Filistinliyi öldürdü. Ve mevcut savaştan önce bile, 2023’te yeni bir rekor kırma yolunda ilerliyorlardı.

İsrail’in ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, sadakatsiz Arap İsraillilerin kitlesel olarak sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan ve Yahudi teröristlere sempati duyması nedeniyle İsrail ordusunda görev yapmasına engel olan açık bir Arap karşıtı ırkçıdır. Ülkenin maliye bakanı Bezalel Smotrich, Filistin köylerinin yok edilmesi çağrısında bulundu. Bu, Filistinlilerin yaşamını hor gördüğünü göstermek için hiçbir provokasyona ihtiyaç duymayan bir hükümet. Şimdi Hamas, Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük kitlesel katliamı gerçekleştirdi.

İsrail, Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü askeri harekâtın Washington D.C.’nin iki katı büyüklüğündeki bir toprak şeridine sıkışmış 2 milyon sivilin yaşamına yönelik kaygılardan bağımsız olacağı sözünü vererek karşılık verdi. Salı sabahı IDF sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’ye “yüzlerce ton bomba” atıldığını duyurdu ve “önemli olanın isabet değil hasar olduğunu” belirtti.

Netanyahu’nun Likud Partisi’nin İsrail parlamentosundaki bir üyesi saldırılara tepki olarak attığı tweette “Şu anda tek bir hedef var: Nakba! 48’deki Nakba’yı gölgede bırakacak bir Nakba.” Bu, Filistinlilerin İsrail’de başına gelen ilk etnik temizliğine bir göndermedir.

Şu anda İsrail’in Batı’daki müttefikleri, intikam hırsını yumuşatmak için, örneğin 18 yaşın altındaki Gazzelilerin çoğunluğu için duyduğu endişeyi kullanarak azıcık telkinde bulunuyor. Joe Biden saldırılarla ilgili açıklamasında, Hamas’ın Filistinli sivilleri “canlı kalkan” olarak kullanmasından yakınırken, İsrail’in tepkisine ABD’nin koşulsuz desteğini sundu. Bu gerçek bir uygulama olmakla birlikte, İsrail’in “isabet “ten ziyade “hasar”ı ön plana çıkaran hava operasyonlarını sürdürmesi için de bir mazeret teşkil etmektedir.

İsrail-Filistin’de kalıcı bir barışın ön koşulu, uluslararası hukuk çerçevesindeki taahhütlerini yerine getiren, Batı Şeria’daki işgalini sona erdiren ve Hamas’a karşı bir savaş aracı olarak toplu cezalandırmadan vazgeçen bir İsrail hükümetidir. Bunu söylemek Hamas’ın barış için istekli bir ortak olduğunu iddia etmek değildir. Ancak bu örgüt popüler meşruiyetinin (ve gücünün) büyük bir kısmını İsrail’in işlediği suçlara borçludur.

İsrail hükümeti, uluslararası baskı olmadan Filistinlilerin yasal ve ahlaki haklarına saygı göstermeyecektir. Böyle bir baskıyı kurmak için de, İsrail devletinin suçlarını görmezden gelen çatışma hakkındaki popüler anlatılara meydan okuyacak ahlaki otoriteye sahip ilerici bir hareket gerekiyor.

Kuşkusuz, ilericilerin Hamas’ın zulmünü kınamasından ya da meşrulaştırmasından bağımsız olarak, yakın vadede bu cephede başarılı olma ihtimali zayıf görünüyor. Ancak kitlesel katliamları kınamayı reddeden bir sol, kendi siyasi önemsizliğini garanti altına alacak (ve bunu hak edecektir). Yahudi çocukların katledilmesini “sömürgecilik karşıtı” mücadele olarak kutlamak ya da aşırı sağcı savaş suçlularının “askeri stratejisini” kınamayı reddetmek, radikalizmin performansını ahlaki bütünlük ve siyasi etkinlik taleplerinin üzerine koymaktır.

Eric Levitz, Intelligencer’da siyaset ve ekonomi üzerine yazılar yazıyor. 

Kapak fotoğrafı: İsrail’in Aşkelon kentinde öldürülen İsrailli bir kadının yasını tutan insanlar, Ekim 2023. Violeta Santos Moura / Reuters

Ağırlıklı olarak gönüllü katkılarla yayınını sürdüren -Avlaremoz’da, sizlere daha çok içerik sunabilmek adına çeviri esnasında “DeepL Translator” yardımcı araç olarak kullanılmıştır.