Biz Kimiz?

Avlaremoz adını Judeo Espanyol’dan alıyor ve Kayades’e* karşı “avlaremoz!” yani “konuşalım!” diyor.

Temelde antisemitizmi dert edinmekte bir araya gelen; Türkiye’de antisemitizme karşı tutumların, Yahudilerin ve tarihlerinin görünürlüğüne katkıda bulunmak umuduyla; Yahudi olan, Yahudi olmayan, az Yahudi, çok Yahudi, bazen Yahudi birkaç kişi ile yola çıktık.

Sizlerin de desteğini, takibini ve ilgisini bekleriz!

-Avlaremoz ekibi

*kayades: susmak, karışmamak, görünür olmamak anlamında kullanılan Judeo-Espanyol deyim.

Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

Editör ve Yazarlar

Ant Somers

1989’da İzmir’de doğdu. Astronomi ve Uzay Bilimleri ve İktisat öğreniminden bağımsız, İzmir Sefaradlarının milenyal üyesi olarak kendini tanıdığı zamandan beri açık kaynak ve özgür yazılım üzerine çalışmaktadır. 1998’den beri kendini self taught sistem admini olarak tanımlamaktadır. Avlaremoz’da kabloları bağlar, tesisati tamir eder.

Betsy Penso

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi mezunu, avukat. İstanbul aşığı. Yemeyi içmeyi sever, gezmeye bayılır. Hayatının arka planında Fransızca şansonlar çalar, her hikâyenin içerisinde muhakkak romantik bir bölüm bulmayı başarır. Türkiye’de antisemitizm, azınlıklar, güncel mahkeme kararları hakkında haber hazırlar, görüş yazar. Nereye giderse gitsin kalbi her daim Prinkipo’da.

Dani Albukrek

Işık Okulları ve Ulus Musevi Lisesi’nde İstanbul’da eğitimini tamamladı. Şu an Kudüs İbrani Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ortadoğu Çalışmaları programında çift anadal yapıyor. Akıcı İngilizce ve İbranice’nin yanında Arapça eğitimini de  üniversitede sürdürüyor. Türkiye ve İsrail devletlerinin geçmiş ve güncel siyaseti, azınlık hakları ve tarih konularında okuyor ve yazıyor. Yaklaşık bir senedir Avlaremoz bünyesinde görüş ve düşüncelerini kaleme alıyor.

Derya Keresteci

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans tezinde Yahudi kadınının hane içindeki konumunu inceledi. Kadının hane ile kurduğu ilişkide modernizmin etkileri, kuşak farklılıkları ve anne olma hali araştırmasının odak noktalarını oluşturdu. Avlaremoz’da yayınlanan ilk yazıları lisans teziyle ilgiliydi; daha sonra dördüncü kuşak Yahudilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri yayınladı. Akabinde, Avlaremoz’un LGBTİ+ dosyasına katkıda bulundu. Dr. Özgür Kaymak ile Yahudilerin politik alana katılımlarını inceledi. Şu an ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans yapan Keresteci toplumsal cinsiyet, etno-dini azınlıklar ve kimlik politikaları ile ilgilenmektedir.

Eli Haligua

Aslen ses mühendisi olup uzun yıllardan beri hak mücadelelerine katkı sunmaya çalışıyor. Avlaremoz’un kurucularından olan Haligua, Radikal Genç, Bianet, Agos, AltÜst, Sosyalist İşçi gibi mecralara yazılar yazdı ve birçok sivil toplum kuruluşu ile ortak işler üretti. Kendisi 2018’den beri Vancouver olarak bilinen, xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) ve Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh) halklarının topraklarında ikamet ediyor. Gelecek ne gösterir o da bilmiyor, gelen gideni aratmasın diyor….

Işıl Demirel

1984 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden sonra, Yüksek Lisans ve Doktorasını yine antropoloji alanında Yeditepe’de tamamladı. İstanbul, Boğaziçi ve Yeditepe Üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. Türkiye Yahudileri, antisemitizm, azınlık hakları, 1934 Trakya Pogromu, Varlık Vergisi, Holokost gibi konularda çalıştı ve makale yayınladı. 2017’den beri Holokost ve antisemitizm üzerine çalışan SEHAK ‘ın (Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği) yönetim kurulu başkanıdır. Çeşitli kitap, gazete ve dergilerde yayınları bulunun Demirel, Şalom gazetesinde yazarlık yaptıktan sonra Avlaremoz’un kurucularından biri olarak burada yayına başlamıştır.

Levent Özyıldırım

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 2009’dan bu yana endüstriyel otomasyon, bilgisayarlı görme ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmaktadır. Irkçılık karşıtı kampanya ve hareketlere destek vermekte, Z Yayınları’nda editörlük ve Enternasyonal Sosyalizm dergisinde yazarlık yapmaktadır.

Melike Karaosmanoğlu

İstanbul’da çok dilli bir ailede doğdu. Galatasaray Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde akademik çalışmalarına devam ederken Yunan dili ve kültürü üzerine uzmanlaşmak için Atina’ya gitti. 2012’den bu yana hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da pek çok araştırma projesi yürüten yazar Doğu Avrupa Yahudileri tarihi, Holokost, Yidiş edebiyatı konularına ilgi duyuyor ve yabancı dil öğrenme hevesini hiç yitirmiyor.

Nesi Altaras

McGill Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yapmakta olan bir İstanbul Yahudi’sidir. 2019 yılında Tufts Üniversitesi’den Kürt açılımıyla ilgili teziyle mezun olan Altaras, Türkiye’de Yahudi olmak, Ortadoğu Yahudi tarihi, azınlık ve kimlik siyaseti üzerine çalışmaktadır. Dilbilime ve dil öğrenmeye sonsuz hevesi olan Altaras Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Ladino’da ilerlemeye uğraşıyor ve bol bol kitap okuyor.

Ozan Ekin Gökşin

Midilli mübadili bir ailenin üçüncü nesil üyesi olarak 29 Şubat 1988’de İzmir’de doğdu. Ayvalıklı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği öğrencisi. Enternasyonal Sosyalizm ve Altüst yazarı. Z Yayınları’nda editör. Hepimiz Göçmeniz – Irkçılığa Hayır aktivisti.

Özgür Kaymak

Doktorasını 2016’da İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi fakültesinde tamamladı. Etnik-dini azınlıklar, kolektif hafıza, göç ve feminist teori üzerine çalışan Kaymak bu konularda birçok makale yazmış ve 2017 yılında İstanbul’da Az(ınlık) Olmak: Gündelik Hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler adlı kitabı yayımlanmıştır.

Serdar Korucu

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe öğreniminden sonra televizyon kanallarının haber merkezi ve haber programlarında editör/yapımcı/danışman olarak çalıştı. 7 yıldır CNN Türk’te editörlük yapıyor. 2009’da Yabancı Gazetecilerin Gözüyle Kürt Sorunu (Güncel), 2013’te Suriye Yerle Bir Olduktan Sonra (Hayata Destek Derneği), 2014’te Aris Nalcı’yla birlikte 2015’ten 50 Yıl Önce, 1915’ten 50 Yıl Sonra: 1965 (Ermeni Kültür Derneği), 2015 ve 2016’da iki ciltlik Patriklik Fotoğrafçısı Dimitrios Kalumenos’un Objektifinden 6-7 Eylül 1955 (İstos Yayınları), 2016’da Misafir (Can Yayınları), 2017’de Güven Gürkan Öztan ile birlikte Tutku, Değişim ve Zarafet-1950’li Yıllarda İstanbul (Doğan Kitap) ve 2018’de Halepsizler (Aras Yayıncılık) adlı kitapları çıktı. Avlaremoz’un kurucularındandır.

Süheyla Yıldız

1984 yılında Edremit’te doğdu. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yıldız, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’na kaydoldu. ‘‘Modern Türkiye’de Yahudilerin Kimlik Stratejileri’’ başlıklı yüksek lisans teziyle 2012 yılında mezun oldu. Halen Strasbourg Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’nda öğrenimini sürdürmekte ve “Tanınma peşinde Türkiye’nin gayrimüslim azınlıkları: 1990’lı yıllardan itibaren Ermeni ve Yahudi topluluklarının kimlik stratejileri” başlıklı tezini hazırlamaktadır. Yıldız’ın özellikle modern Türkiye’de Yahudi örgütlenmesi ve Yahudi gençliği üzerine çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Yeşim Paktin

İstanbullu sanatçı ve illüstratör. Lisans eğitimini felsefe, yüksek lisansını güzel sanatlar bölümünde tamamladı. Doktora çalışmasını güzel sanatlar alanında sürdürüyor.  Ankara ve İstanbul’un sokaklarında, stencil, wheatpaste ve diğer sokak sanatları türlerinde eserleri bulunmakta. Dergiler ve çocuk kitapları için illüstrasyonlar tasarlıyor. Aynı zamanda, siyasi ikilemler ve mücadeleler arasında insanların maruz kaldığı, gündelik hayata yansıyan anlamsızlıklara odaklanıyor. Dolayısıyla sokağı, eserlerinde işlediği toplumsal eşitsizlikleri ve siyasi mücadeleleri aksettirdiği politik bir alan olarak algılıyor.