Haberler

TTB İstanbul Tabip Odasından açıklama: Antisemitizmle Barış Sağlanamaz

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada, Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi önünde gerçekleşen nöbet eylemini tehlikeli bir anlayışın ürünü olarak tarif etti. TTB, antisemit karakter taşıyan bu eylemi gerçekleştirenlerin hekim olduklarını söylemelerinin ve protestoda beyaz önlük kullanmalarının olayın vahametini artırdığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde X sitesinde viral olan bir videoda kendilerini hekim olarak tanımlayan bir grup genç erkek Balat’ta bulunan Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında İsrail’i protesto etmek amaçlı eylem yapmıştı. Doktor olduklarını iddia eden kişiler üzerlerine beyaz doktor önlüğü giydiler ve kırmızı boyayla birbirlerinin önlüklerine kanı anımsatması adına el baskısı yapmışlardı.

TTB İstanbul Tabip Odasının yaptığı açıklama ise şöyle:

Çatışmalarda kim tarafından yapılırsa yapılsın sivillerin ve hastanelerin hedef alınması bir savaş suçudur. Hiçbir haklı gerekçe sivillerin hedef alınmasını mazur gösteremez. İstanbul’da Musevi bir vakfa ait olan ve yüz yılı aşkın bir süredir Yahudi, Müslüman demeden bütün toplumumuza ayırım gözetmeden hizmet veren Balat Hastanesi’nin önünde, İsrail Devleti’nin Gazze’deki işgalini ve katliamlarını protesto etmek adına gerçekleştirilen nöbet eylemini tehlikeli bir anlayışın ürünü olarak değerlendiriyoruz. Antisemit karakter taşıyan bu eylemi gerçekleştirenlerin hekim olduklarını söylemeleri ve protestoda beyaz önlüğümüzü kullanmaları olayın vahametini artırmaktadır. Savaş bir halk sağlığı sorunudur düsturuyla militarizme karşı barışı ve halkların kardeşliğini savunan İstanbul Tabip Odası olarak nöbet usulüyle sürdürüleceği beyan edilen bu eylemi onaylamıyoruz. Dikkat çektiğimiz hususlar ışığında başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesimini bir kez daha düşünmeye ve sağduyuya davet ediyoruz.