Makaleler

Görüşmeci Aranıyor: Türkiye Yahudileri ve Tarihsel Bellek – Alessandro Porrà

İtalya’daki Cagliari Üniversitesi‘nin Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde doktora yapmakta olan Alessandro Porrà araştırması için görüşmeciler arıyor. Projesini Avlaremoz‘a anlattı.

Türkiye Yahudileri ve tarihsel bellek üzerine olan doktora araştırmam aşağıdaki temel
sorunsallar etrafında şekilleniyor:

1. Türkiye Yahudilerinin geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerini nasıl hatırladıkları ve sözü geçen geçmiş dönemlere dair hatırladıklarının bir tür nostalji hissi oluşturup oluşturmadığını araştırıyorum.

2. 2002-2020 iktidar döneminin mevcut “Yeni Osmanlıcılık” olarak adlandırılan nostaljik tutuma ilişkin uygulamalarından Türkiye Yahudilerinin nostalji algısının nasıl etkilendiğine bakıyorum.

Bu sorunsallar etrafında, bu çalışma, yöntem olarak otobiyografik ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmeyi hedef alıyor. Bu nedenle, farklı sosyal gruplar ve farklı yaşlardan İzmir ve İstanbul Yahudileri ile görüşmeler gerçekleştirmeyi ön görüyorum. Amacım onlardan geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait aile hikayeleri ve anılarını toplayabilmek.

Bu şekilde, onların kendileri ile geçmiş arasında kurdukları bağı çözümlemek mümkün olacak; başka bir deyişle, kendilerini Osmanlı geçmişine mi, Kemalist döneme mi, yoksa her ikisine birden mi daha bağlı hissettikleri yahut belki de hiçbirine bir bağlılık hissetmedikleri anlaşılmış olacak. Dahası, geçmişin ve geçmişin 2002 sonrası Türkiye’de yeniden yorumlanmış halinin Türkiye’de Yahudi olmanın ne anlama geldiğini nasıl etkilediğini görmek böylece mümkün olacaktır.

Görüşmeler İngilizce veya İtalyanca olarak yapılacak ve fakat anketlerin içeriği münasebetiyle bazı spesifik sorular daha sonra çevrilmek üzere Türkçe etrafında şekillenecektir.

Siyasi bir araştırma olmayıp sadece antropolojik ve sosyal bir çalışma olan bu projenin bir parçası olmakla ilgileniyorsanız, bana [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Zaman ayırdığınız ve yardımınız için teşekkür ederim,
Alessandro Porrà