Avlaremoz Dosya Kültür Sanat Makaleler

Farklı Korkular, Aynı Cehennem – Özgür Kaymak

Künye: Different Horrors, Same Hell, Gender and the Holocaust, (Eds.) Myrna Goldenberg, Amy H. Shapiro, Seattle, Paris: University of Washington Press, 2013.

 

Different Horrors, Same Hell feminist kuram ve toplumsal cinsiyet analizlerinin Holokost alanındaki çalışmalara yaptığı katkıların genişliğini gösteren bir çalışmadır. Hannah Arendt ve Ruth Klüger’in kitaplarından Claude Lanzmann’ın Shoah, Steven Spielberg’in Schindler’s List adlı filmlerine farklı temalar altında on bir etkileyici makalenin yer aldığı kitap Holokost alanına dair yeni perspektifler sunmaktadır. Soykırım’dan kurtulanlar ve onların torunları ile yapılan mülakatlar kitap boyunca Holokost süresince ve sonrasındaki süreçte aile yapılarının ve kadının aile içindeki rolünün önemine dikkatleri çekmekte; yürütülen arşiv araştırmaları Nihai Çözüm (Final Solution) süresince cinsel şiddet ile ilgili gizli kalan konuları açığa çıkartmaktadır. Doris Bergen’in[1] kitabın ilk bölümünde belirttiği gibi, kitap boyunca farklı disiplinler altında kadın ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanılması “bilindik ve eskimiş kategorileri zorlaştırmakta, geçmişi güçlü biçimlerde insanileştirmektedir”.

 

[1] Doris L. Bergen, Holokost çalışmaları alanında “Chancellor Rose ve Ray Wolfe Professor” ünvanlarına sahip akademisyen. İkinci Dünya Savaşı ve Holokost’da din, toplumsal cinsiyet ve etnisite başlıkları altında çalışmalarını yürütmektedir. Kitapları arasında Twisted Cross: The German Christian Movement in the Third Reich (1996); War and Genocide: A Concise History of the Holocaust (2003); The Sword of the Lord: Military Chaplains from the First to the Twenty-First Centuries (edited, 2004); ve Lessons and Legacies VIII (edited, 2008), gelmektedir.