Arşiv Haberler

İngiltere’de bir grup akademisyenden antisemitizm tanımı

    İşçi Partisi içerisi için öne sürülen antisemit iddialar üzerine düzenlenen protesto gösterisi. Photograph: Wiktor Szymanowicz/REX/Shutterstock Kaynak: The Guardian

İngiltere’de bir grup akademisyen antisemitizm tanımının ne olduğunu netleştirmenin onunla verimli mücadele yürütmek için gerekli olduğunu söyleyerek bir metin kaleme aldı.

Bir grup akademisyenin antisemitizmin tanımına ilişkin kaleme aldıkları, The Guardian’da yer alan ve ingilizce orijinaline buradan ulaşılabilecek olan metin şu şekilde:

“Yahudilere yönelik eski önyargıların yine hortladığına dair rahatsız edici emareler belirdi. Bunları gördüğümüzde kolayca tanımlamalı, onlarla başa çıkarken de kararlı olmalıyız. Antisemitizme karşı başarılı bir mücadele yürütmenin ön koşulu, antisemitizmin ne olduğu ve de ne olmadığını tanımlamaktan geçer. Antisemitizm bize, Yahudi olduğumuz için yapılan ayrımcılık, önyargılı davranış veya düşmanca tavırları kapsayan bir tür ırkçılıktır. Antisemitizm, şiddet, hak ihlâli, ayrımcılık, önyargılı davranışlar, sözlü-yazılı beyanlar, olumsuz klişeler vaya Yahudileri her şeyin suçlusu olarak görmek şeklinde tezahür edebilir. Holokost inkârı, kan iftirası, Yahudilerin etki gücü hakkındaki komplo teorileri veya Yahudilerin dünyanın her yerinde güçlü konumlarda olduğu iddiası ve benzerleri hep antisemitizmin tezahürleridir.

İsrail’i eleştirmek, Yahudi karşıtı önyargılardan kaynaklanmadığı sürece antisemitizm değildir. Bu tip önyargılar arasında; her Yahudiyi İsrail devletinin yaptığı eylemlerden sorumlu tutmak; Yahudilerin küresel etki gücü üzerine kurulu antisemit klişeler aracılığıyla İsrail devleti hakkında komplo teorileri üretmek, Yahudi yurttaşları kendi ülkelerinden ziyade İsrail’e sadık olmakla itham etmek sayılabilir. İsrail’i, Filistinlileri yerinden ettiği ve Filistinlilerin haklarını yok saydığı için eleştirmek antisemitizm değildir. İsrail devletinin yasalarını ve politikalarını ırkçı bulmak ve apartheid tipi politikalar kategorisinde saymak antisemitizm değildir. İsrail devletinin bu tip politikalarına karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar için çağrıda bulunmak antisemit sayılamaz.

Tüm kamusal oluşum ve diğer örgütlenmelere, kendi kurumları içinde antisemitizmi saptarken ve geniş kamusal alanda antisemitizmle mücadele ederken bu ilkeler üzerinden hareket etmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

Geoffrey Bindman
Ben Birnberg
DBA Epstein
Stephan Feuchtwang
Harvey Goldstein
Brian Klug
Peter Kosminsky
Mike Leigh
Malcolm Levitt 
Moshe Machover
Miriam Margolyes
David Mond
Susie Orbach
Laurance Pearl
Jacqueline Rose
Steven Rose
Michael Rosen
Douglas Ross
Donald Sassoon
Alexei Sayle
Justin Schlosberg
Lynne Segal
Avi Shlaim
Gillian Slovo
Annabelle Sreberny
John S Yudkin
Nira Yuval-Davis”


Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.