Arşiv Haberler

Toplumun %31,7’si Musevi komşu istemiyor!

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin 31 Ocak 2018’de yayınladığı Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması’nda yer alan verilere göre görüşmecilerin %31,7’si Musevi komşu istemediğini belirtti. En fazla “istenmeyen komşu” %51,9 ile eşçinseller olurken, ikinci sırada %39,3 ile sığınmacılar/mülteciler yer aldı.

Araştrma sonuçlarına göre, görüşülen bireylerin %16,5’i çocuklarının gayrimüslim biriyle evlenmesini istemediğini belirtti.

Ayrıca, yapılan analiz ve raporlamaların sonucunda iç tehdit olarak algılanan ülkelerin başında 2016 yılında %73,3 oran ile İsrail gelirken, 2017 yılına geldiğimizde ABD en büyük iç tehdit olarak algılanan ülke olurken, İsrail ise küçük bir farkla ikinci sırada yer almıştır.

Kadir Has Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırmanın amacı, “Türkiye’de mevcut ve olası sorun ve gündeme ilişkin toplumun bakışını tespit etmek” olarak belirtilmiştir.

Araştırmada örneklem ise;

“Evren: Türkiye geneli temsiliyet; 18 yaş ve üzeri, 26 ilde (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) kent merkezlerinde ikamet eden halk geneli.

Örneklem: %95 güven düzeyinde ±3,0 hata payına göre 1.000 görüşme” şeklinde ifade edilmektedir.

11 Aralık 2017 – 07 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan saha çalışmasının analiz ve raporlaması 08 Ocak 2018 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof Dr. Osman Z. Zaim ve Dr. Cihan Dizdaroğlu’nun gerçekleştirdiği araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2 comments on “Toplumun %31,7’si Musevi komşu istemiyor!

  1. […] to research published in 2018 by Istanbul’s Kadir Has University, merely 8.2% of Turks would be happy to have an […]

  2. […] to research published in 2018 by Istanbul’s Kadir Has University, merely 8.2% of Turks would be happy to have an […]

Comments are closed.