Arşiv Göze Çarpanlar

7 Aralık 1941: Hitler “Gece ve Sis” politikasını başlattı

Nazi kamp sistemi, Nazi devletinin siyasi muhaliflerine karşı bir baskı sistemi olarak başladı. Üçüncü Reich’ın ilk yıllarında Naziler öncelikle komünistleri ve sosyalistleri hapse atıyorlardı. 1935 civarına gelindiğinde, rejim başta Yahudiler olmak üzere ikinci sınıf olarak tanımladığı insanları da tecrit etmeye başladı. 1941 yılından itibaren de insanlar “gece ve sis” içinde kaybolmaya başladılar.

6050_5

Kaynak: marksist.org

II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi kamp sisteminin teşkilatı ve ölçeği hızla genişledi ve kampların amacı sadece hapis olmaktan çıkıp, zorunlu çalıştırmayı ve açıkça katliamı da içine aldı. Almanya işgali altındaki Avrupa’da, Naziler kendi egemenliklerine karşı direnenleri ve ırksal anlamda ikinci sınıf ya da siyasi açıdan kabul edilemez olarak değerlendirdikleri kişileri tutuklamaya başladılar. Nazi hâkimiyetine direndikleri için tutuklanan kişiler çoğunlukla zorunlu çalıştırma ya da toplama kamplarına gönderildi.

Savaş, hem kamp sayısında hem de mahkûm sayısında eşi benzeri görülmemiş bir artışa yol açtı. Üç yıl içinde mahkûm sayısı dörde katlandı. Savaştan önce 25.000 olan bu sayı, Mart 1942’de yaklaşık 100.000’e ulaştı. Kamplar hemen hemen tüm Avrupa milletlerinden mahkûm bulundurur hâle geldi. Toplama kamplarındaki mahkûmlar tam anlamıyla ölümüne çalıştırılıyordu. SS raporlarına göre, Ocak 1945’te toplama kamplarında kayıtlı 700.000’den fazla mahkûm vardı.

Almanlar, Yahudileri işgal altındaki Avrupa’nın her yerinden, Polonya’daki sistemli bir şekilde öldürüldükleri imha kamplarına ve ayrıca zorunlu iş gücü olarak ayrılıp “çalışarak öldürüldükleri” toplama kamplarına sürdü. Ayrıca birkaç yüz bin Roman ve Sovyet savaş esiri de sistemli bir şekilde öldürüldü.

Alman Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Wilhelm Keitel, Adolf Hitler’in talimatıyla 7 Aralık 1941’de “Gece ve Sis” kararnamesini yayımladı. İşgal edilen topraklarda Alman yönetimine direnenler tutuklanarak, Almanya’daki toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. Tutuklananlar “Gece ve Sis” içinde kayıplara karışıyordu. Çoğunlukla Fransa’dan yaklaşık 7.000 kişi bu kararname hükümleri kapsamında tutuklandı. Çoğu Gross-Rosen ve Natzweiler-Struthof toplama kamplarına gönderildi.