Genç Yahudiler Anlatıyor Göze Çarpanlar

Video: Türkiye’de Genç Yahudi Olmak

Avlaremoz yazarlarından Betsy Penso ve Dani Baran‘ın da katıldığı videoda genç Yahudiler Türkiye’de yaşamayı/yaşayamamayı ve göç ile küçülen toplumu anlatıyor.

“Türk Yahudi nüfusunun sayısı, İsrail’e ve diğer ülkelere yaşanan göçler nedeniyle gün geçtikçe azalıyor. Peki gitmek mi zor, yoksa kalmak mı? İşte bu soru, Türkiye’de Ermeni ve Rumlarla birlikte azınlık statüsü tanınan üç gruptan biri olan Türk Yahudi toplumunda, özellikle genç Musevi kesiminin en çok sorduğu sorular arasında. Türkiye’deki Yahudi nüfus 1927’de 81 binden fazlayken, bugün yaklaşık 15 bin. Özellikle gençler Türkiye’den ayrılıyor. Tarihçi ve yazar Rıfat Bali’ye göre bu göçün nedenleri arasında işsizlik ve gelecek kaygısı kadar, Türkiye tarihinde Yahudilere ve azınlıklara karşı işlenen saldırıların izleri, günlük hayatta artan ayrıştırıcı söylem ve tüm bunların yol açtığı tedirginlik de var. Birçok aile İspanya ve Portekiz pasaportlarını edinse de gençler arasında popüler göç rotası İsrail. Burada gelenlere sağlanan maddi destekler, özellikle iş bulma konusunda kafasında soru işaretleri olanlar için önemli bir çekim sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra kuşaklardır Türkiye’de yaşadığı için evini, dilini ve kültürünü terk etmeyi düşünmeyen gençler de var. Genç Yahudiler, Türkiye’deki yaşantılarını ve göç hakkında düşündüklerini +90 ile paylaştılar.”

2 comments on “Video: Türkiye’de Genç Yahudi Olmak

  1. […] haftalarda Youtube’da +90 kanalında yayınlanan Türkiye’de Genç Yahudi olmak belgeseli antisemit Akit grubu tarafından çarpıtılarak ve […]

  2. […] haftalarda Youtube’da +90 kanalında yayınlanan Türkiye’de Genç Yahudi olmak belgeseli antisemit Akit grubu tarafından […]

Comments are closed.