Haberler Kültür Sanat

Corry Guttstadt’ın yeni derleme kitabı çıktı: Türkiye’de/n Antisemitizm

Orijinal Başlık: Anti-semitismus in und aus der Türkei

Derleyen: Corry Guttstadt

Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg, 2023

547 Sayfa 

1990lı yılların sonundan itibaren, Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve siyasi-kültürel çıkmazlarının temeline 1923-1945 yıllarındaki tek parti politikalarını yerleştiren post-Kemalist yaklaşım akademide ve entelektüel çevrelerde revaçtaydı. Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarının nedenlerinin anlaşılmasında bu paradigmanın yetersiz kaldığı ve tek parti sonrası dönemlere odaklanan çalışmaların artması gerektiği 2015 yılından itibaren Post-Post-Kemalizm tartışmalarıyla birlikte dile getirilmeye başlandı. Bu bağlamda Türkiye’de/n Antisemitizm (Anti-semitismus in und aus der Türkei) başlıklı kitap uzun bir tarihsel süreci inceleyen makalelerden oluşması itibariyle, Türkiye’de antisemitizm çalışmalarına önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye’de resmi tarih yazımı ve söyleminde Yahudiler üzerine çalışmaları bulunan ve “Türkiye, Yahudiler ve Holokost” başlıklı kitabıyla tanınan Corry Guttstadt’ın editörlüğünü yaptığı kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun sonundan günümüz Türkiyesi’ne kadar antisemitizmin tarihsel ve güncel tezahürleri sunuluyor. Çeşitli akademik disiplinlerden bilim insanları, gazeteciler ve aktivistlerin makalelerinden oluşan kitap, Türkiye’de antisemitizme dair önemli bir kaynak olarak literatürde yerini almış bulunuyor.

30 kısa makaleden oluşan, bilgi kutucukları ve fotoğraflarla zenginleştirilen kitap, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinden Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı evrelerinde ve farklı siyasi kamplarda antisemitizmin farklı tezahürlerine odaklanıyor. Avlaremoz yazarlarından Nesi Altaras’ın medyada antisemitizm örnekleri üzerine yazdığı makalesinin de yer aldığı kitapta ayrıca Türkiye’de antisemitizmle mücadele konusundaki deneyimlere de yer veriliyor. Kitabın literatüre bir diğer önemli katkısı ise Türkiye’deki antisemitizmin göçle birlikte ülkücüler ve İslamcılar tarafından Almanya’ya nasıl taşındığını detaylı bir şekilde analiz etmesi.  

Sabeteyistlerin Osmanlı’nın mezarını kazıp ve sonrasında Türkiye’nin gizli yöneticilerine dönüştükleri ve Yahudilerin dünya hakimiyeti gibi komplo teorilerinin soğuk savaş döneminde milliyetçi-muhafazakar cenahta nasıl karşılık bulduğu; antisemitizmin AKP’nin 2002 yılında iktidara gelişinden sonra siyasette, medyada ve edebiyattaki görünümlerinin derlendiği bu önemli kitabın Türkçeye de kazandırılmasında fayda olduğunu düşünüyor ve sembolik bir katkı olarak bölüm başlıklarının Türkçe amatör çevirilerini sunuyoruz: 

  • Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Tek Parti dönemi (1946’ya kadar)
  • Türkiye’de Antisemit ve Anti-Dönme Komplo Teorileri
  • 1946’dan 1980 Askeri Darbesine: Antisemitizmin Yükselişi
  • 1980’den Günümüze: Antisemitizmin Anaakımlaşması
  • Medya ve Edebiyatta Antisemitizm
  • Türkiye’den Almanya’ya Taşınan Antisemitizm
  • Zor Pratikler: Antisemitizmle Mücadele