Arşiv Haberler

Uluslararası hukuk uzmanları İsrail’in Gazze’deki soykırımına ilişkin BM’ye yeni bir rapor sundu

Kaynak: University Network for Human Right

Soykırım suçunun yasaklanması, uluslararası hukukun hiçbir istisnaya izin vermeyen emredici bir normudur. İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına karşı soykırım uyguluyor olabileceği yönündeki bir tespitin olağanüstü sonuçları ışığında, İnsan Hakları Üniversite Ağı, Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İnsan Hakları Kliniği, Cornell Hukuk Fakültesi Uluslararası İnsan Hakları Kliniği, Pretoria Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve Yale Hukuk Fakültesi Lowenstein İnsan Hakları Projesi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği eylemlerin tarihsel bağlamı içinde kapsamlı bir hukuki analizini yapmıştır.

Soykırım suçu, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’nde belirtildiği ve uluslararası mahkemeler ve özel mahkemeler tarafından yorumlandığı şekliyle, bir failin bir grubu tamamen veya kısmen yok etmek amacıyla öldürmesini, ciddi şekilde zarar vermesini veya bir grubun yok olmasına neden olacak şekilde hesaplanan yaşam koşullarını etkilemesini gerektirir. Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası içtihat, bu raporun İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü askeri operasyon sırasındaki tutumuna ilişkin analizinin temelini oluşturmaktadır.

Bağımsız insan hakları gözlemcileri, gazeteciler ve Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından ortaya konan gerçekleri inceledikten sonra, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de ve Gazze ile ilgili eylemlerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği sonucuna vardık. Özellikle, İsrail, Filistin halkının önemli bir bölümünü oluşturan korunan bir grup olan Gazze’deki Filistinlileri öldürmek, onlara ciddi zarar vermek ve fiziksel yıkıma yol açacak şekilde hesaplanmış yaşam koşullarını etkilemek suretiyle soykırım eylemleri gerçekleştirmiştir. İsrail, 7 Ekim 2023 ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gazze’de en az 34.568 Filistinliyi öldürmüş ve 77.765 Filistinliyi de yaralamıştır. Bu rakamlar toplamda Gazze nüfusunun yüzde 5’inden fazlasını oluşturmaktadır ve Gazze’deki çocukların yüzde 2’sinden fazlası öldürülmüş ya da yaralanmıştır.

Gazze’de öldürülen Filistinlilerin yaklaşık 14.500’ü çocuktur. İsrail saldırılarının ilk dört ayında, dünyada son dört yılda yaşanan tüm çatışmaların toplamından daha fazla çocuk öldürmüştür. İsrail güçleri, uluslararası hukuk kapsamında korunan statülerine bakmaksızın Filistinlileri öldürdü; mevcut bombardıman, gazeteciler için bugüne kadar kaydedilen en ölümcül çatışmayı oluşturuyor ve öldürülen BM personelinin sayısı “tarihte hiç görülmemiş” bir düzeye ulaştı. İsrail’in askeri operasyonu Gazze’deki evlerin yüzde 70’ine kadarını yıktı ve hastaneler, okullar, üniversiteler, BM tesisleri ve kültürel ve dini miras alanları da dahil olmak üzere sivil altyapıyı yok etti.

Gazze nüfusunun yüzde 75’inden fazlasını oluşturan 1,7 milyon sivil, İsrail’in askeri saldırısı sonucunda zorla yerinden edilmiştir. Gazze’deki siviller, İsrail’in gıda, su, ilaç ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik kısıtlamaları ve bunlara yeterli erişimi sağlayamaması nedeniyle felaket boyutlarında açlık ve yoksunlukla karşı karşıyadır.

İsrail’in Gazze’deki soykırım eylemleri, bu raporda İsrailli liderlerin açıklamaları, Devletin ve askeri güçlerinin Gazze’deki Filistinlilere karşı ve onlarla ilgili davranışlarının karakteri ve bunlar arasındaki doğrudan bağlantı tarafından kanıtlandığı üzere, gerekli soykırım niyetiyle motive edilmiştir. Bu raporda detaylandırıldığı üzere, Başbakan dahil olmak üzere İsrail hükümetinin tüm kademelerindeki yetkililer, Gazze’de ve başka yerlerde Filistinlilere karşı sadece bariz ve açık bir şekilde insanlıktan çıkarma ve zulüm ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Filistinlileri yok etme ve imha etme niyetlerini de açıkça yansıtan açıklamalar yapmışlardır. İsrail askeri güçlerinin Gazze’deki davranış biçimleri, İsrail’in soykırım niyetine ilişkin bulguları daha da güçlendirmektedir.

Bu rapor, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının raporları, insan hakları örgütlerinin soruşturmaları, medya raporları ve kamuoyuna yapılan açıklamalar ve tanıklıklar da dahil olmak üzere çeşitli güvenilir kaynaklardan yararlanarak bulgularını belgelemektedir. Soykırım Sözleşmesi’nin ihlallerini belirlerken, analizimize uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri, uluslararası içtihat, teamül hukuku olarak kabul edilen yaygın devlet uygulamaları ve Sözleşme’nin taslak tarihi rehberlik etmektedir. Buna ek olarak, raporumuz, soykırımın nadiren tek bir anda ortaya çıkmasından ziyade zaman içindeki süreçlerin ve uygulamaların ortaya çıkan bir sonucu olduğunu kabul ederek Gazze’nin günümüze kadar uzanan tarihine dayanmaktadır.

İsrail’in uluslararası hukukun soykırım yasağını ihlalleri, uluslararası hukukun emredici normlarının derhal sona erdirilmesi gereken ağır ihlalleri anlamına gelmektedir. Bu ihlaller aynı zamanda diğer tüm Devletler için de yükümlülükler doğurmaktadır: İsrail’in ihlallerini yasal olarak tanımaktan veya bu ihlallerde suç ortaklığı teşkil edebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmak; ve İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına karşı daha fazla soykırım eylemi gerçekleştirmesini bastırmak, önlemek ve cezalandırmak için olumlu adımlar atmak.

Bu raporda yer alan bilgiler 1 Mayıs 2023 tarihi itibariyle günceldir. Raporun tamamlanması ve yayınlanması arasında, İsrail’in güneydeki Refah kentinde ve bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı başka yerlerde Filistinlilere yönelik yeni ve korkunç ihlallerine ilişkin raporlar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar rapora yansımamış olsa da bu gelişmeler İsrail’in devam eden soykırımcı tutum ve niyetini daha da gözler önüne sermekte ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğinin altını çizmektedir.


Gazze’de Soykırım: Uluslararası Hukukun Analizi ve İsrail’in 7 Ekim 2023’ten Bu Yana Gerçekleştirdiği Askeri Eylemlere Uygulanması Raporu’nun tamamını İngilizce ve İspanyolca dillerinde okuyabilirsiniz.