Arşiv Haberler Kültür Sanat

Türkiye Tiyatro Vakfı “Kula” oyunuyla Sefarad tiyatrosuna dikkat çekiyor

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın (TTV) “Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları” başlığı altında sürdürdüğü dizinin ikinci oturumu 8 Şubat Çarşamba günü yine Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Noyan Ayturan’ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, “Kula Oyunu, İstanbul Sefarad Yahudilerinin Ortak Geçmişinin Solan Hatırası” başlığını taşıyor. Konuşmacı, çalışmalarında çoğunlukla Türkiye Yahudi toplumunun yazınsal ve kültürel ürünleri üzerine odaklanan Rivka Bihar Waldman olacak.

Basın bülteninde yer alan metne göre;

“UNESCO tarafından “yok olma tehlikesi” altında olduğu belirtilen “Ladino” (Judeo-Espanyol) dilinde yazılıp oynanan “Kula” oyunu, bu özelliği ile dünya dilbilim mirasında önemli bir yere sahip. Ve 1978-1979 tiyatro mevsiminde başlayan “Kula” serüveni aralıklarla sahnelenerek günümüze kadar gelir. Karakterleri ve şarkıları ile kültleşen gösteri, seyirciler tarafından o kadar benimsenir ki ünlü “Moiz Oyunları” ve “Los Paşaros Sefaradis” müzik grubu bu oyundan doğar.

“Kula”da her ne kadar 1930 yıllarının Galata Kuledibi’ndeki Sefarad Yahudilerinin günlük yaşamlarına ait bir kesit sunulsa da aslında Türkiye’deki Yahudi yaşamı temsil edilir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte azınlıklara uygulanan Türkleştirme politikaları ve daha birçok neden, ortak dil ve değerler üzerinden oluşturulan Sefarad kimliğinin giderek kaybolmasına neden olur. Bu bağlamda, Ladino dilinde sahnelenen “Kula” oyunu, sahnelendiği günden bugüne çeşitli anlamlar kazanacak ve günümüzde Sefarad kimliğinin bütünüyle yaşandığı ortak geçmişe duyulan özleme övgü olarak öne çıkacaktır.

Giriş ücretsizdir, etkinlik günü kapıdan davetiye alabilirsiniz.”