Göze Çarpanlar

Patrikhaneden aforoz kararı

Kaynak: Agos

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Levon Gagaçyan isimli kişi için aforoz kararı aldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde son aforoz işlemi 1961-1990 yılları arasında görev yapan Patrik Şınorhk I. Kalusdyan döneminde gerçekleşmişti.

Patrikhane’den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Patrik Hazretleri Kadasetli Sahak II’nin önerisi ve başkanlığında 12 Aralık 2022 tarihinde toplanan Ruhani Meclis oturumunda alınan karar uyarınca, Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçip tövbe etmesi için bir haftalık bir süre tanınmıştı. Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih’in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendisine ek süre tanındı.

Fakat geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edilmiştir. Hakkında verilen kararın 14.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

Ermeni toplumu üyeleri  Patrikhane’nin facebook paylaşımının altına, ağırlıklı olarak Patrikhane’yi haklı bulan yorumlar yaptı. Yorum yapanlardan biri de aforoz edilen Levon Gagaçyan oldu. Gagaçyan, yorumunda “Entrikayla koltuğa oturduğunuz, büyük yasımızı çiğnediğiniz halde devlet onayladığı için hepimizin Patriğisiniz ama geleneklerimizi hiçe sayan, ritüellerimizi bozan, hiyerarşik disiplini yıkılan din adamları cuntasını kabul etmedim.  Benim tenkitlerimi saldırı zannediyorsunuz ama bunların hepsi özeleştiridir. Kiliseye değil, şahıslara yöneliktir. Yaklaşık 150-200 senedir kilisemiz kimseyi aforoz etmedi. Konuştuğum onlarca kişi bile bu aforoz konusunda Patriğin sorumsuzca hareket ettiğini söylediler” diye yazdı.

Gagaçyan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “90’lı yılların sonundan beri kilise ile olan temaslarımı sürdürüyorum. İçimizde bazı misyonerler var, yanlış uygulamalar yapıyorlar ve bizi yanlış tanıtıyorlar. Ben onların karşısındayım. Sosyal medyadan da eleştiriyorum. Bir süre önce Patrik beni çağırdı ve aramızdaki sorunları konuştuk. Yazılarımı silmem ve sorunları direkt kendisine iletmem karşılığında anlaştık. Hatta konuşmadan sonra beraber Yemek yedik. Aforoz kararını okuduğumda çok şaşırdım. Türkiye’deki Patrikliğin bunu yapmaya hakkı yok. Benim derdim kiliseyle değil şahıslarla. Bana gönderdikleri belgenin altında imzası bulunanlardan davacı olacağım.”

2019’daki Patrik seçiminden bu yana,  seçimde yarışan Episkopos Maşalyan ve o zamanın Patrik Vekili Ateşyan’ın taraftarları arasında bir tartışma ve gerilim ortamı varlığını sürdürüyor.   Seçimi Maşalyan’ın kazanmasının ardından Patrik hakkında “Protestanlık” propagandası yaptığı yönünde suçlamalar ortaya atılmış, Patrik Maşalyan bu suçlamalara sert yanıt vermişti. Pek çok gözlemci bu son olayın da bu gerilimin bir devamı olduğunu öne sürüyor. 

Bir ay önce neler yaşanmıştı? 

12 Aralık 2022’de  Patrikhane’den yapılan uzun açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Patrik Hazretleri’nin önerisiyle 9 Aralık 2022 tarihinde toplanan Ruhaniler Genel Kurulu oturumunda alınan kararlar incelendi.
Toplantıda, son zamanlarda sosyal medya üzerinden özellikle Levon Gagaçyan tarafından ileri sürülen, Patrik Hazretleri ve Ermeni Kilisesi’nin bazı din adamlarının Ermeni Kilisesi’nin muhalifi olarak sunulduğu ve Protestan Evanjelik misyoner ajanların Ermeni Kilisesi’ni bölmeye çağırıldığı iddiaları gündeme geldi. Ruhaniler Genel Kurul’u kararının uygulanmasına müştereken karar verildi. Bu bağlamda Levon Gagaçyan’ın tövbeye davet edilmesine, aksi taktirde ruhani disiplin iradesinin uygulanmasına yani müşareketten yoksun bırakma ve aforoz edilme cezası uygulanacağının kendisine bildirilmesine karar verildi.
Bu yönde yazılan duyuru aşağıdadır:


LEVON GAGAÇYAN’A SON İHTAR

Neredeyse dört yıldır Levon Gagaçyan adlı şahıs Patrik Hazretlerini ve Kilisemizin muteber din adamlarını akıldışı ithamlarla, Protestan ajanı, pastör ve evanjelik teröristler olarak sosyal medya hesaplarında sistematik bir biçimde taciz etmektedir. Sistematik bir şekilde inatla sürdürdüğü bu karalama kampanyalarıyla saygın din adamlarımıza itibar suikastı düzenlemeyi amaç edinmiştir. Kendisi yazılı ve sözlü olarak defalarca ve Patrik hazretleri tarafından şahsen uyarılmasına ve halkımızın büyük tepkisine rağmen iftiralarından vazgeçmeye niyeti olmadığı, tam tersine küstahlık dozunu giderek artırarak hakaretlerini sayın Patriğimize, “Ey eli kanlı evanjelik örgütlerin üyesi olan Sahak II Maşalyan…!” diye hitap etme densizliğine vardırmıştır. Hukuki anlamda da bir suç teşkil eden bu iftiralar, aynı zamanda bir Hristiyan’ı dinden çıkarmaya yetecek çapta büyük günahlardır.
Ruhani Meclisimiz uzun süre, belki pişman olur ve susar diye sabırla beklemiştir. Ancak gelinen bu noktada bu şahsın gerçek yüzünün halkımıza gösterilmesi ve sözlerini ciddiye alıp kafası karışabilecek cemaat üyelerimizi korumak adına kesin bir tavır koymak durumunda kalmıştır. Kutsal İncilimizde Efendimiz İsa Mesih’in sözleri uyarınca böyle durumlarda Kilisenin nasıl davranması gerektiği gayet açık bir şekilde belirtilmiştir:

“Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikiniz arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu kiliseye bildir. Kiliseyi de dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say” (Matta 18:15-17).

Levon Gagaçyan’a defalarca yaptığı yanlış olduğu söylendiği ve değişik vesilelerle uyarıldığı halde kibir, yalan ve iftira günahlarından vazgeçmemiştir. Bu günahların ciddiyetini Süleyman peygamber gayet net anlatmaktadır: “Rabbin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan soluyan tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16-19).

Sevgi olan Tanrı’yı bile nefret ettirip iğrendirecek bu günahlardan pek çoğunu Levon Gagaçyan hiçbir pişmanlık duymadan işlemiş ve halen işlemeye devam etmektedir. Aziz Pavlus, Hristiyanlara, “Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün” (I.Tim.5:17) diye emretmesine karşın, Levon Gagaçyan bunun tam tersini yapıp, Tanrı sözüne en çok emek veren saygın din adamlarımıza küfür mahiyetinde ağza alınmayacak hakaretler yağdırmaktadır. Bu yaptıkları, Levon Gagaçyan isimli şahsın Ermeni Apostolik Kilisemizde kalmasını imkânsız hale getirmiştir. Kilise disiplini bize, “Kötü adamı aranızdan kovun” demektedir (I. Kor.5:13).

Ancak Levon Gagaçyan gibi günahkarlara da hatasından dönme hakkı verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kutsal İncil’de yazdığı gibi: “Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçeklik olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (I Yuhanna 1:9-10). Benzer şekilde efendimiz, “Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın; tövbe ederse bağışlayın” (Luka 17:3) buyurmuştur.

Buradan Levon Gagaçyan’a son uyarıyı yapmayı bir borç biliyoruz:
LEVON BEY, BİR HAFTA İÇİNDE FACEBOOK SAYFANIZDAKİ TÜM HAKARETLERİ SİLMELİ, ŞİMDİYE KADAR HAKARET ETTİĞİNİZ DİN ADAMLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE ARTIK ASLA BU YALAN İFTİRALARI DİLE GETİRMEMELİSİNİZ.

Aksi takdirde Kiliseyle ilişkinizin kesilmesine (excommnication, aforoz) karar verilmiştir. Tövbe etmediğiniz takdirde bundan böyle Ermeni Apostolik Kilisesi üyesi olamayacaksınız. Bu disiplin cezasını alan kişiler artık Hağortutyun (komünyon) alamazlar, cemaatimizde seçme ve seçilme haklarını kaybederler, vaftiz ve düğün törenleri yapamazlar, vaftiz babası/annesi olamazlar ve öldüklerinde cenaze ayini yapılmaz.
Tüm bu ciddi sonuçları göz önünde bulundurarak en sağduyulu kararı vereceğinizi umut ediyoruz. Tanrı size hikmet versin ve merhamet etsin.”