Haberler

Ankara Yahudileri Dijital Platform Projesi – İvet Acu Güney

Ankara Yahudileri’nin kültür mirasını dijital bir platformda bir araya getiren projeyi ekipten Ayşin Zoe Güneş’ten dinledim. Bu ilk tanışmamızda çok etkilendim. Projeyi dinlerken kulaklarıma inanamadım. Ankara da yüzyıllar öncesinden beri var olan Yahudi toplumu ve mirasları artık Dijital Platform Projesinde toplandı.

Ankara Yahudi Mahallesi Dijital Platform Projesi nedir?

Ankara Yahudi Mahallesi’ni koruma, yaşatma ve müşterek kültür hafızası oluşturma amacıyla Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ile Virtual Projects ortaklığı ve Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı desteğiyle gerçekleştirilen “Ankara Yahudi Mahallesi Dijital Platform Projesi”, dört oturumdan oluşan sempozyum eşliğinde 15 Şubat 2022 tarihinde açılan www.ankarayahudimahallesi.com ve
www.jewishquarterankara.com adreslerinde yolculuğuna başladı.

Sosyal, kültürel ve mimarlık tarihi açısından köklü geçmişe sahip Ankara Yahudi (İstiklal)
Mahallesi’nin tarihi bilgilerini, arşivini ve üç boyutlu dijital turunu içeren platform; kamusal
alanın dijital olarak arşivlenmesi adına yapılan çalışmalar alanında dünyadaki ilk örneklerden
birini oluşturuyor.

“Ankara Yahudileri”, “Sessizlik Arşivi” ve “Ankara Yahudi Mahallesi” başlıklarından oluşan ve
Ankaralı Yahudilerin tarihi geçmişini, Ankara Yahudi Mahallesi’nin üç boyutlu (3D) dijital
turunu ve dokuz farklı tema odağında tasarlanan arşiv sergilerini içeren platform, Ankara
Yahudi Mahallesi’nin bugününe geçmişten bakmayı sağlayan Türkçe ve İngilizce deneyim
sunuyor.

PROJE DESTEKÇİLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Ankara Üniversitesi –
NETlab, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), ANU – Museum
of the Jewish People, Pan Yayıncılık, İsrail’deki Türkiyeliler Birliği, UrbanObscura, Digihead,
Medya GaGa

EKİP

Proje Tasarım ve Genel Koordinasyon: Ayşin Zoe Güneş
Teknoloji Direktörü: Onur Karaduman
“Sessizlik Arşivi” Küratörler: Müge Cengizkan – Ayşin Zoe Güneş
“Sessizlik Arşivi” Metinler: Müge Cengizkan – Ayşin Zoe Güneş – Yavuz İşçen
“Ankara Yahudi Mahallesi” Görsel Direktörü: Ergin Şafak Dikmen
“Ankara Yahudi Mahallesi” Seslendirmeler: Cihan Uysal (TR) – Michael Halphie (EN)
Araştırmacılar: Cem Dedekargınoğlu – Ezgi Özpamir Eskiünürlü – Dilan Ece Yıldız
Danışmanlar: Nesim Bencoya – Yavuz İşçen

Tanıtım / Sempozyum: www.youtube.com/watch?v=tUk8llKwUJc&t=132s
Instagram: www.instagram.com/ankarayahudimahallesi/
Facebook: www.facebook.com/ankarayahudimahallesi

İletişim: [email protected]