Avlaremoz Ajanda

Happy Together: Yahudi Toplumlarının Osmanlı ve Türkiye’deki Karmakarışık Tarihi

Viyana Üniversitesi Osmanlı ve Türk Çalışmaları biriminin Yaz 2021 dönemi için açtığı “Happy Together”: The entangled history of Jewish communities in Ottoman lands and Turkey ders serisine davetliyiz. Çevrimiçi gerçekleşecek ders serisi Osmanlı ve Türkiye’deki Yahudilerin yanısıra Avrupa’daki Türkiyeli Yahudileri de konu alıyor ve Yahudi tarihinin önemli dönüm noktalarına değiniyor.

Ders serisi İngilizce’dir. Dersler, aşağıda belirtilen tarihlerde Türkiye saati ile 19.30 – 21.00 arasında gerçekleşecek olup, Zoom linki ve kodları programın sonunda yer almaktadır.

03.03.2021
Yavuz Köse
 (Viyana)
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Yahudilerin Tarihi

10.03.2021
Klaus Davidowicz
 (Viyana)
Sultan Yahudiler – Dona Gracia Nasi ve Joseph Nasi

17.03.2021
Eliezer Papo
 (Beer Şeva)
Şimdiye kadarki ilk trans mesih Sabetay Sevi

24.03.2021
Devin E. Naar
 (Vaşington)
Yunan Selanik’inde Yahudilerin Toplumsal Dinamikleri

14.04.2021
Julia Phillips Cohen
 (Nashville)
“Onun İşi Ona Ait”: Modern Çağda Osmanlı Yahudi Kadınının Çalışması

21.04.2021
Rifat Bali
 (Istanbul)
Tek Parti Döneminde Türk Yahudileri ve Türkleştirme (1923-1945) 

28.04.2021
Siren Bora
 (Izmir)
Akhisar’da Bulunan Or Yehuda Tarım Kolonisi

05.05.2021
Felicitas Heimann-Jelinek
 (Viyana)
Viyana’daki Türkler. Unutulmuş bir Yahudi toplumu.

12.05.2021
Robert Schild
 (Tel Aviv)
“İstanbul’daki Aşkenazlar – geçmiş ve şimdi”

19.05.2021
Martin Stechauner
 (Viyana)
Sefaradik Sefardismus’un beşiği olarak Viyana

26.05.2021
I. Izzet Bahar
 (Istanbul)
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin ‘Yahudi Sorunu’na karşı duruşu

02.06.2021
Laurent Mignon
 (Oxford)
Maria (Puder)’dan Türk Edebiyatı, Yahudiler ve Türk-Yahudi Edebiyatı Hakkında Ne Öğrenebiliriz

06.09.2021
Duygu Atlas
 (Tel Aviv)
İsrail Devleti’nde Türkiyeli Yahudiler: Hayatları, Zorlukları ve Politika

16.06.2021
Corry Guttstadt
 (Hamburg / Viyana)
Türkiye: Yahudileri soykırımdan kurtarma miti ve bunun soykırım inkarındaki görevi

23.06.2021
Tayfun Guttstadt
 (Berlin)
Osmanlı İmparatorlu’ğunda Sefarad Müziği: Ortak alanlar, ortak sesler

Derslere aşağıdaki link veya Zoom bilgilerinden erişmek mümkün:
https://univienna.zoom.us/j/94972532827?pwd=VFVKSkhUMmtwbEl4MmUwcXZOdDZPZz09

Meeting ID: 949 7253 2827
Passcode: 989313