Arşiv Makaleler

Yahudi Karşıtı Pogromlar Üzerine – Vladimir Lenin

1919 yılında Petrograd’daki 1 Mayıs eylemine katılan Yahudi örgütler

Antisemitizm, Yahudilere yönelik nefretin yayılması olarak tanımlanır. Lanetli çarlık monarşisi son saatlerini yaşarken, Yahudilere pogrom yapmaları için cahil işçi ve köylüleri yönlendirmeye teşebbüs etti. Çarlık polisi, toprak ağaları ve kapitalistlerle birlik olarak Yahudi karşıtı pogromları örgütledi. İşçi ve köylülerin, onları sömürenlere karşı doğal öfkesini Yahudilere çevirmeye çalıştı. Diğer ülkelerde de, kapitalistlerin, işçi kitlelerinin gerçek düşmanı olan sermayeye dikkatini saptırmak için Yahudilere yönelik nefreti kışkırttıklarını görüyoruz.

Yahudilere yönelik nefret, ancak toprak ağaları ve kapitalistlerin işçi ve köylüleri cahillik içinde tuttukları yerde vücut bulabilir. Sadece, tamamıyla eğitimsiz ve bütünüyle baskılanmış insanlar, Yahudiler hakkında yayılan yalan ve iftiralara inanabilir. Bu iftiralar, rahiplerin kâfirleri kazıklarda yaktıkları, köylülerin zorbalık gördüğü ve sessiz bırakıldığı serflik zamanının kalıntılarıdır. Fakat serfliğin bu karanlık kalıntıları  yok oldukça insanlar görmeye başlıyorlar.

İşçilerin düşmanı Yahudiler değildir. İşçilerin düşmanı tüm ülkelerde kapitalistlerdir. Yahudiler arasında işçiler, emekçiler mevcuttur; bu insanlar çoğunluğu oluşturur. Yahudiler, sosyalizm mücadelesinde kardeşimiz, yoldaşımızdır, çünkü kapitalizm tarafından ezilmektedirler. Yahudiler arasında, Ruslar ve diğer tüm uluslar arasında olduğu gibi, zengin çiftçiler,  sömürücüler, kapitalistler bulunmaktadır.

Kapitalistler, farklı inançlardan, farklı uluslardan ve farklı ırklardan işçiler arasında düşmanlığı körükleme çabasında yorulmak bilmezler. Zengin Yahudiler, zengin Ruslar ve diğer tüm zenginler gibi, işçileri hor görür, baskılar ve böler.

Kahrolsun, Yahudilere işkence ve eziyet eden lanetli çarlık! Kahrolsun, Yahudilere düşmanlığı ve diğer uluslara nefreti yayanlar! Yaşasın, kapitalizmi yıkma mücadelesinde kardeşçe inanç ve birlik içinde olan uluslar!

İç Savaş sırasında 1919’da yapılan gramofon kaydından alınmıştır.

Kaynak: On The Jewish Question, Lenin https://www.marxists.org/subject/jewish/lenin-jewish-question.pdf

Çeviri: Ozan Ekin Gökşin