Arşiv

Türkiye Yahudi Toplumu Detaylı Koronavirüs Önlemleri

Rav Mendy Chitrik 16 Mart akşamı Facebook aracılığıyla Bet-Din toplantısında alınan Koronavirüs önlemleri kararlarından notlar paylaştı.

Rav Mendy Chitrik toplantının ‘Hahambaşımızı temsilen Bet Din üyelerimiz, toplumumuzun tüm Ravları, toplum yönetimi ve dualara açık olan Şişli Bet İsrael, Ortaköy Etz AHayim ve Caddebostan Bet El Sinagoglarımızın başkan ve temsilcilerinin kısıtlı katılımıyla‘ yapıldığını duyurdu. Söz konusu sinagoglar Hahambaşılığın daha önce aldığı karar ile bu süreçte duaya açık tutulacak olan sinagoglar. Alınan kararlar ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

1- Şişli Sinagogu içindeki lokanta bu süreçte hizmet vermeyecek.

2- Mikve, alınan tedbirler doğrultusunda günde bir kişiye hizmet verecek şekilde çalışmaya devam edecek.

3- Her türlü yemek ve seudalar ile Şabat seudaları iptal edilmiştir.

4- Korteler, meldadolar, siyeteler düzenlenecek olup katılımcılar sadece aveller ve birinci derece yakınlar ile sınırlandırılacak.

5- Tefilin töreni sadece ailenin (aileden en fazla 5 kişi) ve 60 yaşına erişmemiş kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

6- Hafta arası dualara minimum sayıda dini personel, önceden belirlenecek 10 yahid ile toplamda 15 kişiyi geçmeyecek şekilde organize olunacak. Mevcut ise siyetedeki aveller ile birinci derecedeki yakınları girebilecek. Bu kişilerden hiç biri 60 yaşına erişmemiş kişiler olmak zorundadır. Güvenlik kimlik ve yaş kontrolü yapabilecektir.

7- Şabat günü yahid sayısı 15 kişi ile sınırlı olacak. Diğer önlemler Şabat günleri de aynı şekilde uygulanacaktır.

8- Sinagog içinde yahidlerin birbirlerine uzak noktalarda oturmaları sağlanacak. Giriş çıkışlarda yakın temas halinde olmamaları için birikmeden ayrı ayrı çıkmaları uyarısında bulunulacak.

9- Akşam yıllık meldadoları olanlar telefon aracılığıyla veya sinagogun kapısına gelerek isim yazdırarak, hazanın sinagogta eşkavayı okumasını sağlayacak. Gerekirse ses veya görüntü kaydı yapılarak bu işlem ilgilisine belgelenebilir.

10- Sinagog girişlerinde uzaktan ateş ölçer cihazlar kullanılacak.

11- Tefilalarda görev yapacak olan dini personelin riskli grupta olmamasına dikkat edilecek. Mecburiyet durumunda personelin kendi rızasıyla görev yapması istenecek.

12- Evlere meldado için hazan hizmeti verilmeyecek, kalabalık toplantılara destek olunmayacak.

13- Cenazelerde midraşa en fazla 20 kişi alınacak. Cenazeye katılan diğer bireyler bahçede bekleyecek. Cenazeye katılmak yerine bağış yaparak ya da telefon açarak taziye sunulması teşvik edilmektedir.

14- 60 yaş üstünün kalabalık ortamda bulunmaması hatırlatılacak.

15- Facebook ve diğer sosyal medya aracılığıyla ravların duyuruları, konuşmaları ve gerekirse tefilalar canlı olarak yayınlanacak. Bu amaçla kurumların Facebook sayfalarının kontrollü şekilde üye sayılarının arttırılması için çalışılacak.