Afedersin Antisemit Arşiv Haberler

TDK’ya Göre ‘Yahudi Pazarlığı’

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğüne göre ‘Yahudi pazarlığı’ alıcının ucuzcu, satıcının ise kazıkçı olduğu bir pazarlığa verilen admış. Bu sözcük Yahudilerin cimri olduğu antisemit kalıbına uyuyor.

TDK’nın güncel sözlüğünde bu mecaz sözcüğün nereden geldiği veya ne zamandır sözlükte bulunduğu belirtilmiyor. Günlük kullanımda rastlanmayan bu lafın sözlükte bulunmasının doğruluğu tartışılabilir.

TDK sözlüklerinin kimlik sorunları daha önce de gündeme gelmişti. Türkiye’de kadın hakları grupları TDK’yı günlük kullanımda yaygın olan ve cinsiyetçi fikirleri içeren kadın kelimesinin yan anlamı olarak temizlikçi denmesini ve müsait kelimesi ile ilgili eleştirmişti.