Arşiv Makaleler

Şalom: ‘Gayrimüslim Türk Vatandaşları’

Şalom gazetesinin anasayfasında çıkan ‘Tarihimizin utanç günleri 6-7 Eylül 1955 adlı yazıda ‘gayrimüslim Türk vatandaşları’ söz öbeği kullanıldı. Bu söz öbeği, Şalom’un resmi ideolojiyi onayışını gösterdiği için önem taşıyor. Türkiye’de ‘ötekilere’ karşı yapılmış en büyük saldırılardan olan 6-7 Eylül İstanbul pogromunu anarken bile, bir Yahudi gazetesi olan Şalom, devlet anlayışı neyse onu devam ettiriyor: Türkiye’de herkes Türktür.

6-7 Eylül’ün arkasındaki motivasyon Türkiye’deki çok kültürlü yapının birçok Türk’ü rahatsız etmesi ve azınlıkların ekonomik ve demografik varlığını azaltmak için direkt şiddete başvurmasıydı. Eğer herkes Türk olsaydı neden böyle bir saldırıya gerek olsundu ki?! Anayasal tanımdaki tüm vatandaşların Türk olması ibaresi pratikte manasızdır. Yahudi, Ermeni, Rum, Kürt, Süryani vatandaşlar yasal olarak Türk addedilip pratik olarak ayrımcılığa uğruyorken kendimizi kandırmanın ne alemi var?

Bu noktada Türkiyeli fikir ve ülkenin yaşayan herkese, kimlik gözetmeden ait olduğu, ‘Türkiye Türklerindir’ gibi sloganların uygunsuz olduğu toplumun büyük bir kesimine yayılmaya başlamıştır. Maalesef Şalom gazetesi hala bu kesimin dışındadır.