Arşiv Haberler

Hollanda’da Yahudiler Kimliklerini Gizli Tutuyor

Hollanda Yahudileri arasında yapılan Yahudi cemaati ve bir televizyon kanalı tarafından yapılan 557 kişilik bir araştırmaya göre Yahudilerin yarısı kendilerini Yahudi olarak tanıtmaktan korkuyor.

Görüşmecilerin %43’ü kimliklerini saklama ihtiyacı duyuyor. Bunun için Türkiye’de de görülen kipa* üzerine şapka takma veya Davut Yıldızı kolyeleri saklama gibi metotlar kullanıyorlar.

Konuşulanların yarıdan fazlası sokakta, daha da yüksek bir kesim medyada ve internette antisemitizmin arttığını söylüyor. Üçte biri antisemit söyleme bizzat maruz kaldığını, yüzde 11 ise antisemit şiddetin bizzat hedefi olduklarını söylüyor. Büyük bir çoğunluk antisemit söylemin İsrail’le bağlantılı olduğunu söylüyor. Görüşmecilerin yüzde 75’i antisemit şakalar duyduklarını ve bu şakaların Yahudilerle ilgili önyargıları ve Holokost’u içerdiğini söylüyorlar.

Bu anket Avrupa’daki genel antisemit dalgayla ve Yahudilere karşı var olan ve yükselen negatif bakışla uyum gösteriyor.

*Yahudi takkesi

**Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.