Arşiv Göze Çarpanlar

Avrupa Yahudilere hâlâ önyargılı

CNN’in son antisemitizm anketi çarpıcı sonuçlar içeriyor. Katılımcıların üçte biri soykırımı bilmiyor.

Kaynak: Gazete Duvar

CNN kanalı tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre Avrupa antisemitik (Yahudi karşıtı) önyargılar yerli yerinde duruyor. Ankete katılan Avrupalıların yüzde 25’ten fazlası iş ve finans dünyasına çok fazla nüfuzu olduğunu düşünüyor. Diğer bir dörtte birlik dilim de dünyadaki kriz ve savaşlarda Yahudilerin çok fazla etkisi olduğunu söylüyor. Avusturya’nın üçte biri, Fransa’nın da dörtte biri bu şekilde düşünüyor. Ankete katılan beşte birlik bir dilim Yahudilerin medyada (Polonya’da bu oran dörtte bire çıkıyor), aynı sayıdaki bir insan topluluğu da siyasette  ipleri elinde tuttuğunu düşünüyor.

HOLOCAUST BİLİNMİYOR

CNN anketi için Avrupa çapında 7 binden fazla kişiyle mülakat yapıldı. Araştırmaya, Avusturya, Fransa, Macaristan, Polonya, Almanya, İngiltere ve İsveç’in dahil olduğu her ülkeden binden fazla katılımcı dahil oldu. Anketle ilgili en dikkat çekici noktalardan biri de mülakatların Pittsburgh’daki sinagog saldırısından önce yapılmış olması. Dikkate değer bir nokta da üçte birlik bir dilimin de Nazi rejimi sırasında 6 milyondan fazla insanın öldürüldüğü soykırım (Holocaust) hakkında çok az bir fikir sahibi olduklarını veya hiçbir şey bilmediklerini söylemeleri.

Fransa’da 18 ve 34 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 5’i Holocaust hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hitler’in doğum yeri olan Avusturya’da katılımcıların yüzde 12’si Holocaust’u hiç bilmediğini belirtiyor. Aynı ülkede katılımcıların yüzde 40’ı Holocaust hakkında çok az şey bildiğini, katılımcıların üçte biri de Yahudilerin Holocaust’u kendilerine çıkar, avantaj sağlamak için kullandığını söylüyor. Katılımcıların yarısı da Holocaust’u anmanın antisemitizmle mücadelede faydalı olduğunu belirtiyor. Bu rakam en ölümcül olan Auschwitz’in yer aldığı Polonya’da yüzde 80’e kadar çıkıyor.

CNN, aynı sorularla ABD içinde de küçük bir yoklama yaptı. Y kuşağı olarak bilinen kuşağın yüzde 20’si Holocaust hakkında bir şey duyup duymadığından emin olamıyor. Y kuşağı gençlerinin yarısı herhangi bir toplama kampının adını veremedi. Yetişkin Amerikalılar arasında ise herhangi bir toplama adını veremeyenlerin oranı ise yüzde 45.

Avrupalıların yüzde 54’ü Yahudilerin kendi devletine sahip olmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Bu rakam gene Polonya’da üçte ikiye çıkıyor. Bu arada katılımcıların üçte biri İsrail’in kendisine yönelik eleştirileri savuşturmak için  koz olarak kullandığını söylüyor. Bu rakam Polonya’da yüzde 50’ye kadar çıktı. Sadece yüzde 20’lik bir dilim bu yoruma katılmadığını söyledi.

YAHUDİ NÜFUSU YÜZDE 20 Mİ, YÜZDE 0,2 Mİ?  

Macaristan’da halkın yüzde 25’i dünyada Yahudi nüfusunun yüzde 20’den fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere ve Polonya’da da buna inanan yüzde 20’lik bir dilim var. Halbuki son Pew Research Center araştırmalarından birine göre Yahudilerin dünya nüfusundaki oranı yüzde 0,2. Katılımcıların üçte ikisi de hem kendi ülkelerindeki  hem de dünyadaki Yahudilerin oranını bilemedi.

BAŞKA KİMLERİ SEVMİYORLAR?

“Antisemitizm neden var” sorusuyla ilgili de yüzde 28’lik bir dilim İsrail’in tutumunu, yüzde 18’lik bir bölüm de Yahudilerin gündelik yaşamdaki hareketlerini gerekçe olarak gösteriyor. Yahudilere yönelik hoş olmayan düşüncelere sahip olduğunu söyleyen insan sayısı yüzde 10’da kalıyor. Polonya’da bu oran yüzde 15, Macaristan’da yüzde 19’a çıkıyor.

Yahudiler hakkında “çok iyi düşünmeyenlerin” diğer azınlıklar yönelik görüşleri ise şu şekilde:

  • LGBTİ bireyleri sevmeyenlerin oranı yüzde 16,
  • Göçmenleri sevmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 37,
  • Müslümanları sevmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 39.

1 comment on “Avrupa Yahudilere hâlâ önyargılı

  1. […] anket Avrupa’daki genel antisemit dalgayla ve Yahudilere karşı var olan ve yükselen negatif bakışla uyum […]

Comments are closed.