Afedersin Antisemit Arşiv Göze Çarpanlar Haberler

İşçi Partisi kolu Pittsburgh sinagog saldırısını kınayan önergeyi oylarla reddetti

Üyeler, “şuna antisemitizm buna antisemitizm“ şeklinde, antisemitizme fazla odaklanıldığını söyleyerek önergeyi reddetti.

 

Kaynak: The Independent
Çeviren: Selin Toledo

Parti aktivistlerinden birine göre, İşçi Partisi’nin yerel bir kolu Pittsburg’da 11 kişinin ölümüne neden olan antisemit sinagog saldırısını kınayan önergeyi geçirmeyi reddetti. Kuzey Stockton seçim bölgesinin Norton West kolu sekreteri Steve Cooke, üyelerin “şuna antisemitizm buna antisemitizm” şeklinde fazla antisemitizm odağının olduğunu iddia etmesi sonrası önergenin oylarla reddedilmesinin onu “dehşete düşürdüğünü” söyledi.

Söylendiğine göre parti kolu üyeleri, geçen Cumartesi günkü silahlı saldırı üzerine olan bildirideki bir antisemitizm ibaresinin kaldırılmasını talep etti. Aşırı sağ bağlantıları olan şüpheli saldırganın cemaate ateş açtıktan sonra “Sadece Yahudi öldürmek istiyorum” diye bağırdığı söyleniyor.
Cooke tarafından sunulan önerge cinayetlerin “antisemitçe hislerin ve nefret söyleminin uluslararası yükselişinin ortaya koyduğu tehlikeleri kanıtladığını” belirtiyor ve “tüm dünyadaki Yahudi toplumlarıyla dayanışma içinde olmaya kararlılıklarını ve Pittsburgh’ daki trajik olaylardan etkilenen herkese taziyelerini sunduklarını” ifade ediyor.

Ayrıca, parti kolunun “antisemitizmin toplumda var olduğunu” kabul etmesi gerektiği ve “bu tür bir önyargının karşısında durulması ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın yok edilmek zorunda olduğu” söyleniyor.

Ancak sıra oylamaya geldiğinde, sadece iki kişi önergeye destek verdi ve önerge oylarla reddedildi.
Cooke, Stockton-on-Tees kurulunun başı Robert Cook ve bir başka kıdemli kurul üyesi Steve Nelson’ın önergeye karşı çıkanlar arasında olduğunu söyledi.

Cooke Facebook’ta şunları yazdı: “Dün akşam benim İşçi Partisi kolumda gündeme gelen Pittsburgh sinagog saldırısı üzerine bir olağanüstü durum önergesinin oylarla reddedildiğini, Stockton-on-Tees İlçe Kurulu başkanı ve kurulun toplum güvenlik üyesinin önergenin en şiddetli muhalifleri arasında olduğunu dehşetle bildiriyorum.”

“Pittsburgh cinayetlerini kınamak, antisemit nefret söylemini eleştirmek ve İşçi Partisi’ni bu tür önyargılara karşı durmada yol gösterici olarak sunmak için tasarladığım olağanüstü durum önergesinin herhangi bir anlaşmazlık çıkmadan kabul edileceğini sandım.”

“Fakat sıra önergeye geldiğinde, bu fikrin bir dirençle karşılaşacağı hemen belli oldu ve kurul başkanı ve toplum güvenlik üyesi Steve Nelson, önergenin en acımasız karşıtıydı.”

Cooke’a göre toplantıdaki üyeler önergeyi “şuna antisemitizm buna antisemitizm” şeklinde, çok fazla antisemitizme odaklanıldığı gerekçesiyle reddetti. Üyeler, sinagog saldırısı hakkındaki yazıda spesifik olarak antisemitizme değinilmemesi gerektiğini, onun yerine tüm ırkçılıkların kınanması gerektiğini önerdiler. Cooke yazının buna zaten değindiğini söyledi.

Cooke, önceki islamofobi ve göçmen karşıtı söylemler için olan önergelerin daha az spesifik olma ve her tür ırkçılığa değinilme gibi benzer taleplerle karşılanmadığını söyledi.

Nelson’ın kendisini “bizi antisemitizmle ilişkilendirerek partiyi çekişmeye sürüklüyorsun”diye suçladığını ve İşçi Partisi’ndeki Yahudi karşıtı istismar tartışmasının “sadece oynanan bir oyun” olduğunu iddia ettiğini ileri sürdü.

Nelson’ın Pittsburgh saldırısı üzerine olan önergenin ve üyeleri antisemitizm üzerine eğitme teşebbüsünün bu oyunun bir parçası olduğunu söylediği bildirildi.

Kuzey Stockton İşçi Partisi yöneticisi, daha önce Cooke’un üyelere antisemitizm eğitimi verme girişimlerinin aleyhinde oy vermişti.

Cooke, Nelson ile olan konuşmasını Facebook’ta şöyle aktardı:

“‘Cidden Pittsburgh saldırılarını kınayan bir önergenin aleyhinde mi oy kullanacaksın? Bu gerçek olabilir mi?’

‘Evet öyle yapacağım’ dedi yoldaş Nelson önündeki önergenin yazılı olduğu kağıdı iterek.”

Cooke, Stockton-on-Tees Kurulu başkanı Robert Cook’un destek olmak için hiçbir şey söylemediğini ve sinagog saldırısını kınayan önergenin aleyhinde oy verdiğini söyledi.

Cook ve Nelson ile yorumlarını almak için iletişime geçildi.

Haftanın başlarında başka bir İşçi Partisi kolu, Pittsburgh saldırısı hakkında sunulan bir önergeyi içindeki antisemitizme karşı çıkma teminini kaldırmak için değiştirdi. Southend West parti üyeleri, antisemitizmin toplumdaki varlığını kabul eden ve her türlü antisemitizmin ortadan kaldırılması gerektiğini temin eden bir satırı önergeden çıkardı.

İşçi Partisi’ne yönelik “antisemitizme karşı durma ve ırkçılıkla toplumun her düzeyinde savaşma” çağrısından da vazgeçildi.

Büyük Şehir Polisi, müdürleri Cressida Dick’e vakaların dosyasının ulaştırılması sonrasında İşçi Partisi üyelerinin işlemiş olabileceği antisemit nefret suçlarını araştırdığını söyledi. Dick, “İki ay kadar önce, o kadar yerin arasından bir radyo stüdyosunda, bana gönderilen bazı materyalleri incelemiştik. Şimdi bunların bir kısmını tekrar araştırıyoruz çünkü görünen o ki işlenmiş bir suç bulunabilir” dedi.