Arşiv Göze Çarpanlar

Müslüman mültecilerle antisemitizm arasında bağlantı yok

Kaynak: DW

Beş ülkede yapılan bir araştırma, antisemitizmdeki artışın Müslüman mültecilerle bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu. Rapora göre antisemitizm azınlıklardan kaynaklanmıyor.
Beş Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırma, Müslüman ülkelerden gelen mültecilerle ile antisemitizmin artışı arasında bir bağlantı olmadığını ortaya koydu. Yıllardır toplanan verilerle yapılan araştırmaya göre, antisemitizm azınlıklardan değil, toplumun çoğunluğunu oluşturan kesimden kaynaklanıyor.

Londra Üniversitesi’nin Antisemitizm Çalışmaları yürüten Pears Enstitüsü ile Hatırlama Sorumluluk ve Gelecek Vakfı’na bağlı uzmanlar İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda’da, 2014 yılından bu yana özellikle de Arap ülkelerinden Avrupa’ya yönelik mülteci akınının, antisemitizmin artışıyla ilişkisini mercek altına aldı.

“Batı Avrupa’da antisemitizm ve göç. Bir bağlantı var mı?” başlıklı araştırmanın sonuçları Salı günü Berlin’de açıklandı. 2011 yılından bu yana, kamuoyu anketleri, sivil toplum kuruluşları ile hükümetlerin resmi verileri ve basına yansıyan haberlerden toplanan veriler üzerinde elde edilen sonuca göre, Batı Avrupa ülkelerinde antisemitizmin artışı ile Müslüman ülkelerden gelen mülteci ve göçmenlerin artışı arasında bir bağlantı tespit edilmedi.

Almanya’da Türkiye kökenlilerin çoğu olumlu görüş bildirdi

Ancak uzmanlar söz konusu beş ülkede antisemitizmin Müslümanlar arasında toplumun çoğunluğunu oluşturan kesime kıyasla daha yoğun olduğunu da saptadı. Almanya’da ise antisemitizmin Müslümanların genelinde görülmediği ve antisemitist görüşlere azınlık bir grupta rastlandığına dikkat çekildi. Almanya’da yapılan araştırma kapsamında ankete katılan ve Türkiye kökenli olan katılımcılardan yarısı Yahudilere karşı olumlu görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 30’u tarafsız kalırken yüzde 21’i ise Yahudilere yönelik olumsuz görüş bildirdi.

Araştırma aynı zamanda, Almanya’da Yahudi düşmanlığıyla işlenen suçların ağırlıklı olarak sağ görüşe sahip, Müslüman ve göçmen kökenli olmayan Almanlar tarafından işlendiğini ortaya koydu.

İsrail denince tablo değişiyor

Araştırma sonuçlarında, söz konusu İsrail olduğunda ise farklı bir tablo beliriyor. Almanya’da yaşayan Müslüman gençlerin, toplumun çoğunluğuna göre çok daha yoğun şekilde İsrail kaynaklı bir Yahudi düşmanlığı besledikleri belirtildi.

Araştırmaya göre beş ülkede de Yahudi düşmanlığı nedeniyle yapılan saldırıların sayısı ile İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışma ve krizlerin net bir ilişkisi bulunuyor. Ancak bu ilişkinin de yıllardır var olduğu ve mülteci akınıyla bağlantılı olmadığı belirtildi.