Arşiv Göze Çarpanlar

Yahudilerden İsrail’in eleştirilmesinin anti-semitizm sayılmasına tepki

Uluslararası 40 Yahudi örgütünün yayımladığı deklarasyondan:- ‘İsrail’in eleştirilmesinin antisemitizm ile karıştırılması Filistin halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine olduğu kadar antisemitizme karşı verilen küresel mücadeleye de zarar vermektedir’

Kaynak: AA, Emre Aytekin

Uluslararası Yahudi örgütleri, imzaladıkları deklarasyonla İsrail devletini “ırkçı” olarak adlandırmanın antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) sayılmasına karşı çıktı.

Bağımsız Yahudilerin Sesi adlı kuruluşun başını çektiği uluslararası 40 Yahudi örgütü, yayımladıkları ortak deklarasyonla, Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA), İsrail’in eleştirilmesini antisemitizm olarak görmesine tepki verdi.

Dünyada otoriterliğin ve ırkçılığın arttığı bir dönemde ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının sakıncalarına dikkati çeken örgütler, IHRA’nın tanımının benimsenmesinin İsrail’in devlet olarak izlediği siyasetlerin tartışılmasının engellenmesine yol açacağını belirtti.

Örgütler son dönemde, Batılı hükümetlerce benimsenmeye ve değerlendirmeye başlayan tanımın, “İsrail devletinin meşru eleştirisini ve Filistin halkının haklarının savunulmasını bilerek antisemitizmle eş tuttuğunu” vurguladı.

IHRA’nın tanımındaki İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil ettiği iddiasına karşı çıkan örgütler, “İsrail bizi temsil etmiyor ve İsrail’in, Filistinlilere karşı suç işleyip onları BM’nin öngördüğü haklardan mahrum bırakırken bizim adımıza konuşmaya hakkı da yoktur.” ifadelerini kullandı.

Örgütlerin yayınladığı ortak deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in eleştirilmesinin anti-semitizm ile karıştırılması Filistin halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine olduğu kadar antisemitizme karşı verilen küresel mücadeleye de zarar vermektedir. Hükümetlere, belediyelere, üniversitelere ve diğer kurumlara IHRA’nın tanımını reddederek ırkçı, milliyetçi, nefrete karşı etkin önlemler alma ve İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuk ihlallerinin iş birlikçisi olmaktan kaçınma çağrısı yapıyoruz.”

Ortak deklarasyonda bulunan örgütlerin listesi aşağıdaki gibidir:

Academia4equality (Israel)

Boycott from Within (Israeli citizens for BDS)

Coalition of Women for Peace (Israel)

Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (Fransa)

Dayenu: New Zealand Jews Against Occupation (Yeni Zelanda)

Een Ander Joods Geluid (A Different Jewish Voice) (Hollanda)

Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice (Flanders, Belçika)

European Jews for a Just Peace

Free Speech on Israel (Birleşik Krallık)

Gate48 – critical Israelis in the Netherlands

Independent Jewish Voices (Kanada)

Independent Jewish Voices (Birleşik Krallık)

International Jewish Anti-Zionist Network

Italian Network of Jews Against the Occupation

Jewish Anti-Fascist Action Berlin (Almanya)

Jewish Socialists’ Group (Birleşik Krallık)

Jewish Voice for Democracy and Justice in Israel/Palestine (İsviçre)

Jewish Voice For Labour (Birleşik Krallık)

Jewish Voice for Peace (ABD)

Jewish Voice for Peace members in London (Birleşik Krallık)

Jews Against Fascism (Avustralya)

Jews against the Occupation (Avustralya)

Jews for Justice for Palestinians (Birleşik Krallık)

Jews for Palestinian Right of Return (ABD)

Jews of Color & Sephardi and Mizrahi Jews in Solidarity w/ Palestine (ABD)

Jews Say No! (ABD)

JIPF – Judar för Israelisk Palestinsk Fred (İsveç)

Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost e.V. (Almanya)

Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins (Katalunya, İspanya)

Los Otros Judíos (Arjantin)

Manchester Jewish Action for Palestine (Birleşik Krallık)

Quebrando Muros – Judeus Brasileiros Pela Descolonização da Palestina (Brezilya)

Scottish Jews Against Zionism

SEDQ Network- A Global Jewish Network for Justice

South African Jewish Voices for a Just Peace (Güney Afrika)

South African Jews for a Free Palestine (Güney Afrika)

Union des progressistes juifs de Belgique (Saint-Gilles, Belçika)

United Jewish People’s Order (Kanada)

Union Juive Française pour la Paix (Fransa)

Workman’s Circle, Boston (ABD)


Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.