Avlaremoz Ajanda Avlaremoz Dosya Kültür Sanat

Abudara Sinagogu’nda Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin Kitap Tanıtımı

Risk Altındaki Mimari Mirasımız 

Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Anadolu Kültür tarafından 2015-2016 yıllarında Adana, Bursa, Elazığ, İzmir, Kayseri ve Niğde’de gerçekleştirilen risk altındaki kültürel varlıklarımızın inceleme, belgeleme, araştırma ve değerlendirme çalışmalarının ürünü olan yayın dizisinin ilk altı kitabı çıktı. 

  Anadolu pek çok farklı uygarlığın ekonomik, sosyal, dinsel, sanatsal üretimi ile taçlanmış eşsiz bir kültürel zenginliğe sahiptir. Yüzyıllar boyunca oluşan bu birikimi, Anadolu toplumlarının etnolojik, coğrafi, ekonomik ve siyasi ilişkileriyle geçmişini anlamamızı sağlayan en önemli ürün, korunması gereken kültür varlıklarımızdır.

Yıllarca ihmal edilmiş, sahipsiz, her türlü tahribata açık ve artık kaybolmaya yüz tutmuş durumdaki Anadolu toplumlarının mimari mirasının belgelenmesi, pek çok yönden araştırılması, anlaşılması ve bir bütünlük halinde geleceğe taşınabilmesi için hazırladığımız bu yayınlarla, incelenen yapıların bilinirliğine ve paylaşımına katkı sağlayacağımızı umuyoruz.

Her biri koruma alanında uzman katılımcıların yerinde inceleme, belgeleme, araştırma ve değerlendirmeleri doğrultusunda yayına hazırlanan bu kitaplarda incelenen yapıların mimari üslupları, plan özellikleri, yapım teknikleri, yapısal ve malzeme sorunları, konumları ve mevcut fiziki durumlarına göre analizleri yapılmıştır. Değerlendirme raporlarında incelenen yapıların tarihsel/mimari önemi ve mevcut fiziki durumu/problemi karşılaştırılarak sınıflandırılmış, hazırlanan matrislerle, önemli ancak risk altındaki yapılar belirlenmiş, korunmaları ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Kitap serisinin ana hedefi, risk altındaki kültürel mirasımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini tekrar hatırlatmak, bununla ilgili yöntem geliştirmek için tartışma başlatmak, inceleme, araştırma ve değerlendirme içeriği ile koruma ile ilgili kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmaktır. Bu yayınların bilimsel/akademik çevrelerin yanı sıra koruma ile ilgili kurumların koruma stratejileri, koruma projeleri ve uygulamaları için yararlı olacağını umuyoruz.

Kitap Tanıtımı 

10 Temmuz 2018, saat:18:00

Abudara Sinagogu, Mahlul Sokak No:5, Hasköy, Beyoğlu

Kültürel Mirası Koruma Derneği Hakkında: 

Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) Anadolu Kültür, Ermeni Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR), Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER), 500. Yıl Vakfı ve Birzamanlar Yayıncılık’ın girişimi ile farklı alanlarda çalışan ve kültürel miras konusunda duyarlı olan bireyler tarafından 2014 yılında kuruldu. Dernek, Anadolu’da yaşamış olan uygarlıklara ait kültürel varlıkların ülkemizin zenginliği ve tüm insanlığa ait kültürel miras olduğu anlayışıyla faaliyetlerini sürdürür. Özellikle artık kullanılmayan, sahipsiz, doğa ve insan eliyle her türlü tahribata açık, ve ne yazık ki pek çoğu tescilsiz kültür varlıklarımızın mevcut fiziki durumlarının belgelenmesi, tarihi araştırma, sorunlarının tespiti, risk analizlerinin yapılması ve korunması için ulusal ve uluslararası uzmanlarla ortaklaşa çalışmalar yürütür. KMKD, söz konusu eserlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için yerel ve ulusal düzeyde duyarlılık yaratmayı amaçlar ve korunabilmeleri için yetkili makamları bu alanda daha nitelikli ve kapsamlı çalışmalar yapmaya davet eder.

Detaylı bilgi için: Çağla Parlak: [email protected]