Arşiv Haberler

Gençler UOML’de Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartıştılar

Öğrenciler Ulus Amram Oditoryumu’nda projeleri hakkında soruları cevaplarken

Tarih Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen ve 2017-2018 eğitim yılı boyunca atölye çalışmalarıyla sürdürülen Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor adlı projenin final oturumu 27 Mayıs 2018 günü Ulus Özel Musevi Okulları’nda gerçekleşti. İstanbul ve Ankara’dan ortaokul ve lise düzeyinde 11 özel okulun farklı konularla katıldıkları projede toplam 18 konu ele alındı. Konular arasında, Struma, 6-7 Eylül Olayları, 1934 Trakya Olayları, Vatandaş Türkçe Konuş ve Varlık Vergisi gibi konular da bulunuyor.

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu ve Tepeören Ortaokulu’nun 1964 Sürgünleri: Gitmek mi Zor, Kalmak mı Zor? başlıklı araştırmalarının kronolojik çizelgesi.

“Devlet arşivlerini açsın”

Amram Oditoryumu’nda gerçekleşen oturumlarda projede görev alan öğrenciler, konularını araştırırken yaşadıkları zorlukları, öğrendiklerini ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. Ele aldıkları konuların pek çoğunun, kaynaklarda tek taraflı anlatıldığını belirten öğrenciler araştırmaları için, kütüphane gezileri yaptıkları, belgesel seyrettikleri, anma törenlerine katıldıklarını, birincil tanıklarla görüştüklerini ve Tarih Vakfı’nın önerdiği kaynaklardan yararlandıklarını belirttiler. Araştırma boyunca, olaylara sempati ile değil empati ile bakmaları gerektiğini, dönem özelliklerini ve günün koşullarını her zaman akıllarında bulundurarak hareket ettiklerini belirttiler. Öğrenciler kimi zaman dil bariyerine takıldıklarını, hikayenin diğer yüzünü etraflıca öğrenemediklerini belirttiler. Öğrenciler, her şeye rağmen barış dilinin mümkün olduğunu ancak bunun için Devlet’in arşivlerini açması gerektiğinin altını çizdiler.

Özel Getronagam Ermeni Lisesi’nin 6-7 Eylül Olayları: Unutmak mı, Yüzleşmek mi? isimli çalışmaları. Poster ve kronolojik altında SefaradAnne’nin 6-7 Eylül pogromu anlatısı mevcut.

“Bana Köy Enstitüleri Hakkında Ne Düşündüğünü Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim”

Oturumlardan sonra Devora Hall’da gerçekleştirilen tarih panayırında tüm gruplar kendi posterlerini katılımcılara sundular. Öğrenciler konularını araştırırlarken oluşturdukları kronoloji çizelgeleri, kullandıkları kaynakları, dönem koşullarında ele aldıkları mektupları ve oluşturdukları posterleri sergilediler. Bastırdıkları materyalleri katılımcılarla paylaşan öğrenciler, projelerini sunarken keyifli vakit geçirdiler.

Konuların pek çoğu Türkiye’deki etnik azınlıkları ilgilendirirken, İstiklal Mahkemeleri, Köy Enstitüleri, Çerkes Ethem, Kıbrıs Harekatı gibi Cumhuriyet tarihinden başka kurumlar da ele alındı. Köy Enstitüleri konulu projenin posterinin başlığı ise görenlerde tebessüm yarattı: Bana köy enstitüleri hakkında ne düşündüğünü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim…

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu’nın Struma Faciası: Kayıtsızlık mı, Antisemitizm mi? konulu proje sunumundan bir çizim.

Projeye katılan okulları ve konular aşağıdaki gibidir:

HEV Özel Hisar Lisesi: Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması (1934-1935): Verilmiş Bir Hak mı, yoksa Kazanılmış mı?

HEV Özel Hisar Ortaokulu: 1934 Trakya Olayları: Kendiliğinden mi, Planlı mı?

İELEV Özel Ortaokulu: Çanakkale: Savaşın Kenti mi, yoksa Barışın Kenti mi?

İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu: Struma Faciası: Kayıtsızlık mı, Anti-Semitizm mi?

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi: 1980 Askeri Harekatı: Darbe mi, İhtilal mi?

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi: Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması: Barış Gücü Olmak mı, Savaşa Katkı Sunmak mı?

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu  ve Tepeören Ortaokulu: 1964 Sürgünleri: Gitmek mi Zor, Kalmak mı Zor?

Ulus Özel Musevi Ortaokulu: “Vatandaş Türkçe Konuş!”: Eritme mi, Bütünleştirme mi?

Ulus Özel Musevi Lisesi: İstiklal Mahkemeleri: Hukuksuz Uygulamalar mı, Siyasi Koşulların Dayatması mı?

Özel ENKA Ortaokulu: Çerkes Ethem Olayı: Bir Kahraman mı yoksa Vatan Haini mi?

Özel ENKA Lisesi: Çok Partili Hayata Geçiş: Erken mi, Geç mi?

Özel Getronagan Ermeni Lisesi: 6-7 Eylül Olayları: Unutmak mı, Yüzleşmek mi?

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi: Kıbrıs Harekatı: Kurtarma mı, İşgal mi?

Özel ALEV Ortaokulu: Lozan Barış Antlaşması: Zafer mi, Hezimet mi?

Özel ALEV Lisesi: Dersim’38: İsyan mı, Soykırım mı?

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi: Köy Enstitüleri: Tutucu Bir Proje mi, İlerici Bir Proje mi?

Özel Alman Lisesi: Kırım Tatar Sürgünü: İhanet mi, Soykırım mı?

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi: Varlık Vergisi’ne Giden Yol: Savaş Ekonomisinin Sonucu mu, Sermayenin Türkleştirilmesi mi?

Ulus Özel Musevi Ortaokulu “Vatandaş Türkçe Konuş!”: Eritme mi Bütünleştirme mi? konulu araştırmasını sunarken