Arşiv Makaleler

Doğal ‘Mucize’ Purim – Yosi Chaban

Yahudi tarihi boyunca bir çok mucizeye şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi Purim mucizesi. Yine Yahudileri yok etmek icin uğraşanlar ve Tanrı’nin eli… Bu mucizenin baş kahramanları ise; Ester, Ahaşveroş, Mordehay ve Aman…

Kral Ahaşveroş verdiği partilerden birinde sarhoş olur, Kraliçe onun emirlerine karşı gelince saraydan uzaklaştırılır. Daha sonra güzelliğinden etkilendiği Ester’i kendisine kraliçe olarak seçer.

Ester, Yahudi kimliğini Kral’dan gizler.

Sıkı bir antisemit olan ve Amalek soyundan gelen Aman, başvezirliğe yükselir yükselmez krallıktaki bütün Yahudileri bir gün içinde yok etmek için bir plan yapar. Bu günün hangi gün olacağına karar vermek için zarlar atarak bir tür kura çeker. Zarlar 14 Adarı işaret ediyordu. Kral’ın kapı görevlisi olan, Ester’in amcası Mordehay, iki muhafızın Kral’a suikast planladıklarını duyup Ester’e haber verir ve bu şekilde Kral’ın hayatını kurtarır. Mordehay, Kral tarafından, Aman’ın hiç hoşuna gitmeyecek yüksek bir şekilde onurlandırılır. Ester, Mordehay’ın ve halkının, Aman tarafından öldürülme tehdidi altında olduklarını Kral’a açıklar. Kral, Başvezir ve tüm ailesinin öldürülmesi emrini verir. Tahmin edin bunu hangi gün uygular?

Rabbi Twerski, bu olayların ilk bakışta normal bir saray politika ve entrikası gibi göründüğünü belirtir. Gerçekte ise, her olay, en ince detaylarına kadar Tanrısal müdahaleler sonucu gerçekleşmiştir. Bu da bizlere, doğal gibi görünen olayların her birinin aslında Tanrısal mucizeler olduğu mesajını vermektedir. Purim’i tam olarak idrak etmek, her ‘doğal’ olayı, Tanrı’nın bir mucizesi olarak kabul edip, takdir etmekle mümkün olabilir.

Bugün bile etrafımızda bizleri hala yok etmeye çalışan insanlar olmasına rağmen hayatlarımızı yaşamaya devam ediyoruz. Kimsenin bizi sevmemesine rağmen kendi ülkemizi kurup orada yaşayabiliyoruz. Bu demektir ki Tanrı hala bize mucizelerini göstermekte.

Hag Purim Sameah!