Arşiv Avlaremoz Ajanda Haberler

RUMVADER Azınlık Toplulukları Eğitimi

24-27 Temmuz tarihleri arasında Heybeliada’da gerçekleştirilecek olan eğitim hakkında RUMVADER’in yaptığı duyuruyu dikkatinize sunarız:
Eğitim Kampı

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27  Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Heybeli̇ada’daki Aya Triada Manastırı’nda bir eğitim kampı düzenlenecektir.
Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin (www.demturkey.com) vereceği eğitimin detaylarını ekte bulacaksınız.
13 TEMMUZ 2017  tarihine kadar [email protected] adresine CV göndererek başvurabilirsiniz. Lütfen CV´inizde hangi azınlık toplumuna bağlı olduğunuzu ve daha önce Sivil Toplum çalışmalarında bulunup bulunmadığınızı belirtiniz.
GENEL AMAÇ
Eğitim programının genel amacı; Müslüman olmayan azınlık toplumları ve vakıfları arasında hedeflenen yoğun işbirliği için ihtiyaç duyulan insan kaynağının, sivil toplum ve katılım, yaygın eğitim ve AB projeleri konusundaki kapasitelerini artırmaktır. Bu eğitim programına katılacak olan çoğaltıcılar; “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” başlıklı AB projesinin yerel uygulamalarında aktif rol üstlenecek ve azınlık vakıflarının gelecekteki çalışmalarına yön verecek stratejik bir vizyon oluşturacaklardır.
BRIDGING THE GAP, BUILDING TOGETHER A COMMON FUTURE
Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) olarak Türkiye’nin ortak tarihiyle bugünü arasında oluşan mesafeleri aşmak için yeni bir proje geliştirdik. Avrupa Birliği destekli projemizin mottosu “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” olarak belirlendi.
Hedefimiz üniversite çağındaki genç nesillerin Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine gösterdikleri duyarlılığı pekiştirmek. Yanlış anlamaları ve nefret söylemini bertaraf ederek, Müslüman olmayan azınlık toplumlarının tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından korkuyu ve bilgisizliği azaltarak, kültürlerarası diyalogu güçlendirerek, insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve demokratik katılımlarını sağlamlaştırarak, azınlık üyelerinin Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına katılımını çoğaltmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), İstanbul Süryani Vakfı, Musevi Cemaati’ni temsilen Şalom Gazetesi, Malatyalı Ermeniler Derneği HAYDER, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı projenin ortaklarıdır.
EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ
Eğitim programı 3 ana bileşenden oluşacaktır.
1 Sivil Toplum ve Savunuculuk
2 Yaygın Eğitim Metodolojisi
3 AB Projeleri ve Hibe Programları
Sivil Toplum ve Savunuculuk: Bu bileşende; katılımcıların sivil toplum çalışmaları, demokrasi, katılım ve savunuculuk konularındaki farkındalık ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yaygın Eğitim Metodolojisi: Bu bileşende; katılımcıların yaygın eğitim teknikleri, deneyimsel öğrenme, interaktif eğitim workshop’ları düzenleme konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
AB Projeleri ve Hibe Programları: Bu bileşende; katılımcıların proje tasarlama ve AB fonlarından destek alma konularındaki kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
– EĞİTİM KAMPI SONUNDA RUMVADER VE DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.

BAŞVURU KRİTERLERİ
Eğitim programına katılacak olan bireyler bir başvuru ve seçim sürecinden geçeceklerdir. Programa cinsiyet dengesi sağlanmış bir şekilde toplamda 16 katılımcı seçilecektir.
Bu programa uygun katılımcılar için kriterler şöyledir:
1. Yaş sınırı: 18-30
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
3. Müslüman olmayan Azınlık toplumlarına üye olmak.
4. Sivil toplum çalışmalarına, gönüllü çalışmalara ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmak.
5. Azınlık toplumlarının sosyal ihtiyaçları için çözüm ürete ve eyleme geçme konularında motivasyon sahibi olmak.
6. Yukarıdaki takvimde belirtilen çalışmalara katılmak için müsait olmak.