Arşiv Göze Çarpanlar Haberler

Sinagogda Çokkültürlü İzmir Semineri

İzmir Turist Rehberler Odası tarafından düzenlenen çok kültürlü İzmir seminerlerinin birincisi, Kemeraltı Çarşısı’ndaki La Sinyora Sinagogu’nda düzenlendi.
Kaynak: Hürriyet
Kendisi de bir rehber olan ve İzmir’de Yahudi kültürü ile ilgili kitapları bulunan Sara Pordo, seminerde profosyenel turist rehberlerine İzmir’deki Musevi kültürü ve gelenekleri konusunda sunum yaptı.
İZRO tarafından düzenlenen seminerin amacının çok kültürlü İzmir’in rehberler tarafından tanınması ve ardından dünyaya tanıtılması olduğu belirtildi. İzmir’de çok sayıda ibadethanenin bulunduğu, Yahudilerin sinagogları, Hıristilanların kiliseleri, müslümanların cami ve mescitlerinin yer aldığı, yine bu dinlere mensup olan insanların mezarlıkları, bu mezarda gömülü olan önemli din adamlarının bulunduğu vurgulandı. Bunların kent insanına ve turisitlere tanıtımı için İZRO’nun böyle bir çalışma içine girdiği vurgulandı. Bu tür seminerlerin ileriki aşamalarda inanç turizmi için bir adım olacağı dile getirildi.