Arşiv Haberler

Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anma Müzesi Çağrısı

Kendisini alternatif sağ (alt-right) akımının takipçisi olarak tanımlayan bir düşünce kuruluşu olan Milli Politikalar Enstitüsü (National Policy Institute) 19 Kasım 2016 tarihinde 200’ün üzerinde katılımcıyla Washington D.C.’de yıllık toplantısını düzenledi. Kuruluşun lideri Richard Spencer konuşmasını Nazi Almanyası genelinde Hitler’i selamlamak için kullanılan slogan atıfta bulunarak “Yaşasın Trump, yaşasın halkımız, yaşasın zafer! (Hail Trump, hail our people, hail victory!)” şeklinde sonlandırırken, katılımcılardan bazıları Spencer’a, Nazi selamı ile karşılık verdi.

hail_trump
Resim: The Atlantic

Toplantıda dile getirilen ırkçı fikirleri endişe verici olarak değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anma Müzesi (The United States Holocaust Memorial Museum, USHMM), 21 Kasım 2016 tarihinde aşağıda çevirisini sunduğumuz çağrıyı yayımladı.

MÜZE, BEYAZ MİLLİYETÇİLİK KONFERANSINDAKİ NEFRET DOLU SÖYLEMİ KINAMAKTA; HALKI NEFRET SÖYLEMİNİN KARŞISINDA DURMAYA ÇAĞIRMAKTADIR.

Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anma Müzesi (The United States Holocaust Memorial Museum, USHMM) beyaz milliyetçiler tarafından 19 Kasım tarihinde, müzenin sadece birkaç blok ötesindeki Ronald Reagan Binasında düzenlenen konfreansta dile getirilen nefret dolu söylemler nedeniyle derin bir endişe hissetmektedir.

Haber bültenlerine göre, konferansa sponsor olan Milli Politikalar Enstitüsü (National Policy Institute) –beyaz milliyetçiliği destekleyicisi bir düşünce kuruluşu– lideri Richard Spencer, sıklıkla Nazizimi kastederek Yahudilere ve diğer azınlıklara direkt ve dolaylı birçok referans verdi. Almanca konuşarak Nazi propaganda cümlesi alıntıladı ve anaakım medyaya değindi. Medyanın Yahudi çıkarlarını koruduğunu ima ederek “İnsan, bu kişilerin de insan olup olmadığını merak ediyor.” dedi. Amerikanın beyazlara ait olduğunu söyledi. Beyazların “ele geçirmek ya da ölmek” şeklinde bir seçimle yüz yüze gelmiş olduğu açıklaması, Adolf Hitler’in Yahudiler ile ilgili görüşlerini ve tarihin hayatta kalmak için ırksal bir mücadele olduğu yönündeki fikirlerini yansıtmaktadır.

Yahudilerin hedef alınması, ırkçı Nazi ideolojisinin merkezindeydi. Almanlar, bulabildikleri her Yahudi erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye teşebbüs ettiler. Nazi ırkçılığı diğer gruplara da yayıldı. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanlar ve işbirlikçileri, altı milyon Yahudiyi ve çoğunu yine ırksal nedenler yüzünden öldürmeyi hedefledikleri milyonlarca masum sivili katletmişlerdi.

Holokost öldürme ile başlamadı; sözcüklerle başladı. Müze, bütün Amerikan vatandaşlarını, dini ve sivil liderlerimizi ve hükümetin her bölümündeki önderleri bu ırkçı düşüncelerin ve ayırıcı nefret söyleminin karşısında durmaya çağırmaktadır.

Kaynak: USHMM

Richard Spencer’ın konuşmasına ulaşmak için: https://www.youtube.com/watch?v=Xq-LnO2DOGE