Arşiv Avlaremoz Dosya Göze Çarpanlar Haberler Kültür Sanat

Azınlık cemaatlerinin tüzel kişilik sorununu irdeleyen “YOK HÜKMÜNDE” yayınlandı

Yok-Hukmunde-manset_1459979362

‘YOK HÜKMÜNDE-Müslüman Olmayan Cemaatlerin Tüzel Kişilik ve Temsil Sorunu’ adlı kitap bir başvuru kaynağı olmak amacıyla Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kaynak: Şalom

“YOK HÜKMÜNDE-Müslüman Olmayan Cemaatlerin Tüzel Kişilik ve Temsil Sorunu”, 2012-2014 yılları arasında düzenlenen bir dizi konferansta sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların derlenmiş halini sunuyor. Söz konusu konferanslar 11 Ekim 2012’de Galatasaray Üniversitesinde düzenlenen ‘Türkiye’de Dini Azınlıklar: Temsiliyet ve Kurumsallaşma’, 13 Mayıs 2013’te Ankara Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Gayrimüslimler ve Tüzel Kişilikleri: Sorunlar ve Haklar I’ ile 30 Ocak 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesinde aynı konunun devamı niteliğindeki ‘Gayrimüslimler ve Tüzel Kişilikleri: Sorunlar ve Haklar II’ başlıklı bilimsel çalışmalardan oluşuyor.

Yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin yanı sıra, Türkiye’nin Müslüman olmayan cemaatlerine mensup, kitabın konusu olan alana dair bilgi ve birikimi olan çok sayıda konuşmacının yer aldığı konferanslarda tebliğleri kitapta yer alanlar arasında Av. Rita Ender, Av. Ester Zonana, Av. Yuda Reyna ve Av. Yakup Barokas da yer alıyor.

Kitabın tanıtım yazısında tüzel kişilikleri bulunmayan Patrikhanelerin, Hahambaşılığın ve cemaatlerin hukuken yok sayıldıkları, dava açamadıkları, haklarını arayamadıkları vurgulanıyor.